Dražba RD se zahradou v obci Řásná, okres Jihlava

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 16399/21
Nejnižší podání 2.736.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 15
Počet podání 49

Nejvyšší podání

51f4a83e
8.000.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
51f4a83e 8.000.000 Kč 31.8.2022 14:27:26.170096
bdb69c1d 7.720.000 Kč 31.8.2022 14:26:54.602136
51f4a83e 7.710.000 Kč 31.8.2022 14:26:16.453310
bdb69c1d 7.510.000 Kč 31.8.2022 14:25:54.000830
51f4a83e 7.500.000 Kč 31.8.2022 14:25:25.725634
bdb69c1d 7.330.000 Kč 31.8.2022 14:24:54.046491
51f4a83e 7.320.000 Kč 31.8.2022 14:24:33.173468
bdb69c1d 7.120.000 Kč 31.8.2022 14:24:04.047066
51f4a83e 7.110.000 Kč 31.8.2022 14:19:55.338583
bdb69c1d 6.910.000 Kč 31.8.2022 14:18:49.753385
51f4a83e 6.900.000 Kč 31.8.2022 14:18:34.510654
bdb69c1d 6.610.000 Kč 31.8.2022 14:18:02.085934
51f4a83e 6.600.000 Kč 31.8.2022 14:17:46.882258
bdb69c1d 6.410.000 Kč 31.8.2022 14:15:37.116437
51f4a83e 6.400.000 Kč 31.8.2022 14:14:52.088166
bdb69c1d 6.220.000 Kč 31.8.2022 14:14:10.593360
51f4a83e 6.210.000 Kč 31.8.2022 14:13:40.318448
bdb69c1d 6.010.000 Kč 31.8.2022 14:12:54.470804
51f4a83e 6.000.000 Kč 31.8.2022 14:12:19.514986
bdb69c1d 5.910.000 Kč 31.8.2022 14:11:39.379320
51f4a83e 5.900.000 Kč 31.8.2022 14:11:07.600278
bdb69c1d 5.810.000 Kč 31.8.2022 14:09:50.380366
51f4a83e 5.800.000 Kč 31.8.2022 14:06:25.261599
bdb69c1d 5.720.000 Kč 31.8.2022 14:03:39.460562
51f4a83e 5.710.000 Kč 31.8.2022 13:59:23.444736
c5c127bd 5.510.000 Kč 31.8.2022 13:57:42.057661
51f4a83e 5.500.000 Kč 31.8.2022 13:55:22.050009
183307df 5.310.000 Kč 31.8.2022 13:54:37.965822
51f4a83e 5.300.000 Kč 31.8.2022 13:52:36.313114
183307df 5.100.000 Kč 31.8.2022 13:49:03.931890
51f4a83e 5.086.667 Kč 31.8.2022 13:48:22.040168
c5c127bd 4.886.667 Kč 31.8.2022 13:44:12.858560
51f4a83e 4.876.667 Kč 31.8.2022 13:37:03.152473
183307df 4.676.667 Kč 31.8.2022 13:35:28.697960
51f4a83e 4.176.667 Kč 31.8.2022 13:35:09.308722
183307df 3.976.667 Kč 31.8.2022 13:34:26.149100
82284813 3.476.667 Kč 31.8.2022 13:34:15.463595
51f4a83e 3.466.667 Kč 31.8.2022 13:34:00.338577
c5c127bd 3.456.667 Kč 31.8.2022 13:33:20.311311
183307df 3.446.667 Kč 31.8.2022 13:33:09.717312
4029016e 2.946.667 Kč 31.8.2022 13:32:53.573394
e4444c8e 2.936.667 Kč 31.8.2022 13:32:49.819176
bc3eedb5 2.886.667 Kč 31.8.2022 13:32:26.050124
e4444c8e 2.786.667 Kč 31.8.2022 13:32:00.100691
4029016e 2.776.667 Kč 31.8.2022 13:31:42.302777
51f4a83e 2.766.667 Kč 31.8.2022 13:31:37.519401
c5c127bd 2.756.667 Kč 31.8.2022 13:30:43.358852
4029016e 2.746.667 Kč 31.8.2022 13:30:28.571089
c5c127bd 2.736.667 Kč 31.8.2022 13:30:19.181145

KrajVysočina
OkresJihlava
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 16399/21
Začátek dražby31.08.2022 13:30
Konec dražby31.08.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Vrána
mobil: 607 022 623
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání2.736.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.105.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota800.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol111639921
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu rodinného domu pravděpodobně ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod valbovou střechou. Objekt se nachází na adrese Řásná 68, 588 56 Řásná. Parkování je možné na vlastním pozemku a ve vlastní garáži. Dům je pravděpodobně napojen na IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 60 roků. V posledních letech bylo zřejmě provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena dodatečná izolace základů nopovou fólií a byla provedena výměna střešní krytiny, klempířských konstrukcí a původních oken za nová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Řásná 68, Adresa, Řásná, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.