Pozemek v k.ú. Lubná u Poličky, okr. Svitavy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX53845/14
Nejnižší podání 166.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 7

Nejvyšší podání

dd80a7fa
196.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
dd80a7fa 196.667 Kč 24.8.2022 14:05:49.108154
f9e6658b 191.667 Kč 24.8.2022 14:02:41.202253
dd80a7fa 186.667 Kč 24.8.2022 13:59:45.477368
f9e6658b 181.667 Kč 24.8.2022 13:57:16.641228
dd80a7fa 176.667 Kč 24.8.2022 13:53:59.247213
f9e6658b 171.667 Kč 24.8.2022 13:52:32.597910
dd80a7fa 166.667 Kč 24.8.2022 13:00:15.075198

KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX53845/14
Začátek dražby24.08.2022 13:00
Konec dražby24.08.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání166.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)250.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota55.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1105384514
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. p.č. 884/26 - trvalý travní porost, v k.ú. Lubná u Poličky, obec Lubná, okres Svitavy, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Lubná, v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3012 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice a na pozemcích p.č. 884/10 - ostatní plocha a p.č. 895/1 - zahrada, a dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 897 - zahrada, p.č. 894/1 - trvalý travní porost a p.č. 884/14 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví: Obec Lubná, č.p. 327, 569 63 Lubná. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 20 m od předmětu ocenění. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Lubná nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Lubná (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stávajících: „SV - plochy smíšené obytné - venkovské.“ 

203EX53845/14 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lubná, Obec, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.