Dražba id. spol. podílu 1/4 společného dvora obec Polní Voděrady okres Kolín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 180 EX 1938/20-99
Nejnižší podání 30.863 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

67c6156b
30.863 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
67c6156b 30.863 Kč 11.8.2022 10:12:33.193170

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby180 EX 1938/20-99
Začátek dražby11.08.2022 10:00
Konec dražby11.08.2022 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba

Petr Šimeček
mobil: 606 710 393
petr.simecek@exekutorsky-urad.cz


Nejnižší podání30.863 Kč
Výsledná cena (odhadní)46.294 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4602590237/0100
Variabilní symbol19382066
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/4 pozemku, který býval součástí zemědělského statku. Celý původní areál je oplocen, pozemky uvnitř oplocení jsou ve vlastnictví různých subjektů. Na pozemcích jsou původní zemědělské stavby, část je po rekonstrukci, část tvoří původní stodola, ze které se dochovaly obvodové stěny bez střechy. K této stodole byla přistavěna nová část. Z nové části jsou dokončeny obvodové stěny bez střechy. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

O2 Czech Republic a.s.

Město Kolín

JUDr. Ondřej Mareš

Mgr. Lenka Černošková

FÚ v Kolíně

VZP ČR


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

49°59'34.52"N 15°6'0.56"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.