Soubor podílů na zem. pozemcích v k.ú. Kroměříž a Lhotka u Kroměříže

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 122 EXD 14/22-9
Nejnižší podání 82.789 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby122 EXD 14/22-9
Začátek dražby03.08.2022 10:00
Konec dražby03.08.2022 11:00

Dražebník

Chaloupka, David, Mgr., Chaloupka, David, Mgr.
Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslav Úlehla
telefon: +420 573 330 531, mobil: +420 774 440 239
pravnik@exekuce-kromeriz.net


Nejnižší podání82.789 Kč
Výsledná cena (odhadní)124.184 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1833311369/0800
Variabilní symbol10001422
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je soubor podílů id. 1/8 a 2/8 na převážně zem. pozemcích v k.ú. Kroměříž a Lhotka u Kroměříže. Více info ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°17'40.08"N 17°21'32.88"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.