ZEPTER - nože s ocilkou a mixsy univ.mixer - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2946/06-403
Nejnižší podání 2.900 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 16

Nejvyšší podání

72ad25ab
3.650 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
72ad25ab 3.650 Kč 16.8.2022 10:48:19.114756
d5243e2d 3.600 Kč 16.8.2022 10:45:03.228710
72ad25ab 3.550 Kč 16.8.2022 10:40:40.197548
d5243e2d 3.500 Kč 16.8.2022 10:37:34.629098
72ad25ab 3.450 Kč 16.8.2022 10:36:03.396243
d5243e2d 3.400 Kč 16.8.2022 10:33:53.292269
72ad25ab 3.350 Kč 16.8.2022 10:33:38.644024
d5243e2d 3.300 Kč 16.8.2022 10:30:24.928402
72ad25ab 3.250 Kč 16.8.2022 10:29:44.356747
d5243e2d 3.200 Kč 16.8.2022 10:29:19.579009
72ad25ab 3.150 Kč 16.8.2022 10:28:15.316399
d5243e2d 3.100 Kč 16.8.2022 10:26:01.111155
72ad25ab 3.050 Kč 16.8.2022 10:19:40.649232
d5243e2d 3.000 Kč 16.8.2022 10:05:47.409942
72ad25ab 2.950 Kč 16.8.2022 10:02:52.841111
d5243e2d 2.900 Kč 16.8.2022 10:02:33.718662

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2946/06-403
Začátek dražby16.08.2022 10:00
Konec dražby16.08.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.900 Kč
Výsledná cena (odhadní)8.700 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0602946403, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 25.8.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.8.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.