ZEPTER - TF-090-24 NÁDOBA 9l - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19989/14-162
Nejnižší podání 1.900 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 65

Nejvyšší podání

278a593a
5.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
278a593a 5.100 Kč 16.8.2022 12:06:34.906846
f6b8d1f7 5.050 Kč 16.8.2022 12:05:51.425569
278a593a 5.000 Kč 16.8.2022 12:00:52.131232
f6b8d1f7 4.950 Kč 16.8.2022 12:00:38.458693
278a593a 4.900 Kč 16.8.2022 11:59:52.124294
f6b8d1f7 4.850 Kč 16.8.2022 11:59:40.814428
278a593a 4.800 Kč 16.8.2022 11:58:33.999110
f6b8d1f7 4.750 Kč 16.8.2022 11:58:05.353684
278a593a 4.700 Kč 16.8.2022 11:57:09.117907
f6b8d1f7 4.650 Kč 16.8.2022 11:56:03.096862
278a593a 4.600 Kč 16.8.2022 11:55:26.132113
f6b8d1f7 4.550 Kč 16.8.2022 11:55:15.842746
278a593a 4.500 Kč 16.8.2022 11:53:59.409180
f6b8d1f7 4.450 Kč 16.8.2022 11:53:21.146271
278a593a 4.400 Kč 16.8.2022 11:50:44.428346
f6b8d1f7 4.350 Kč 16.8.2022 11:50:30.787076
278a593a 4.300 Kč 16.8.2022 11:47:02.155507
f6b8d1f7 4.250 Kč 16.8.2022 11:46:26.086271
278a593a 4.200 Kč 16.8.2022 11:42:16.908194
f6b8d1f7 4.150 Kč 16.8.2022 11:41:57.669941
278a593a 4.100 Kč 16.8.2022 11:37:57.115646
f6b8d1f7 4.050 Kč 16.8.2022 11:37:36.247588
278a593a 4.000 Kč 16.8.2022 11:33:28.659730
f6b8d1f7 3.950 Kč 16.8.2022 11:33:20.917276
278a593a 3.900 Kč 16.8.2022 11:29:15.371058
f6b8d1f7 3.850 Kč 16.8.2022 11:28:23.539290
278a593a 3.800 Kč 16.8.2022 11:27:21.469255
f6b8d1f7 3.750 Kč 16.8.2022 11:25:44.458970
278a593a 3.700 Kč 16.8.2022 11:24:03.660704
f6b8d1f7 3.650 Kč 16.8.2022 11:23:52.705761
278a593a 3.600 Kč 16.8.2022 11:20:44.655203
f6b8d1f7 3.550 Kč 16.8.2022 11:16:33.695270
278a593a 3.500 Kč 16.8.2022 11:13:37.419950
f6b8d1f7 3.450 Kč 16.8.2022 11:11:34.978000
278a593a 3.400 Kč 16.8.2022 11:07:48.650127
f6b8d1f7 3.350 Kč 16.8.2022 11:06:19.891415
278a593a 3.300 Kč 16.8.2022 11:04:44.313625
f6b8d1f7 3.250 Kč 16.8.2022 11:03:18.225060
278a593a 3.200 Kč 16.8.2022 10:59:51.820262
f6b8d1f7 3.150 Kč 16.8.2022 10:59:45.316441
278a593a 3.100 Kč 16.8.2022 10:58:35.958124
f6b8d1f7 3.050 Kč 16.8.2022 10:57:35.555048
278a593a 3.000 Kč 16.8.2022 10:54:50.026623
f6b8d1f7 2.950 Kč 16.8.2022 10:54:36.469513
278a593a 2.900 Kč 16.8.2022 10:51:50.619929
f6b8d1f7 2.850 Kč 16.8.2022 10:51:37.652628
278a593a 2.800 Kč 16.8.2022 10:48:08.315638
f6b8d1f7 2.750 Kč 16.8.2022 10:45:17.720822
278a593a 2.700 Kč 16.8.2022 10:44:12.474651
f6b8d1f7 2.650 Kč 16.8.2022 10:41:37.091999
278a593a 2.600 Kč 16.8.2022 10:40:48.183676
f6b8d1f7 2.550 Kč 16.8.2022 10:37:40.100799
278a593a 2.500 Kč 16.8.2022 10:36:46.964024
f6b8d1f7 2.450 Kč 16.8.2022 10:35:59.494996
278a593a 2.400 Kč 16.8.2022 10:35:24.700958
f6b8d1f7 2.350 Kč 16.8.2022 10:33:02.502293
278a593a 2.300 Kč 16.8.2022 10:31:45.092873
f6b8d1f7 2.250 Kč 16.8.2022 10:29:36.424580
278a593a 2.200 Kč 16.8.2022 10:28:48.574440
f6b8d1f7 2.150 Kč 16.8.2022 10:28:22.706518
278a593a 2.100 Kč 16.8.2022 10:26:59.088337
f6b8d1f7 2.050 Kč 16.8.2022 10:26:20.061392
278a593a 2.000 Kč 16.8.2022 10:23:56.789464
f6b8d1f7 1.950 Kč 16.8.2022 10:23:35.014086
278a593a 1.900 Kč 16.8.2022 10:19:56.786773

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19989/14-162
Začátek dražby16.08.2022 10:00
Konec dražby16.08.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.900 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.700 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1419989162, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 25.8.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.8.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.