Pozemek pod chatou a kolem chaty

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 1326/15-IZ
Nejnižší podání 93.333 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 35

Nejvyšší podání

cbe5a17b
263.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cbe5a17b 263.333 Kč 23.8.2022 14:26:36.807395
475bae55 258.333 Kč 23.8.2022 14:26:12.255993
cbe5a17b 253.333 Kč 23.8.2022 14:21:51.231764
475bae55 248.333 Kč 23.8.2022 14:21:32.295657
cbe5a17b 243.333 Kč 23.8.2022 14:18:53.896724
475bae55 238.333 Kč 23.8.2022 14:16:23.407292
cbe5a17b 233.333 Kč 23.8.2022 14:15:17.701899
475bae55 228.333 Kč 23.8.2022 14:11:07.945668
cbe5a17b 223.333 Kč 23.8.2022 14:11:01.873825
475bae55 218.333 Kč 23.8.2022 14:06:56.579594
cbe5a17b 213.333 Kč 23.8.2022 14:06:49.145784
475bae55 208.333 Kč 23.8.2022 14:03:29.459385
cbe5a17b 203.333 Kč 23.8.2022 14:03:23.880465
475bae55 198.333 Kč 23.8.2022 13:59:15.056528
cbe5a17b 193.333 Kč 23.8.2022 13:58:58.110998
475bae55 188.333 Kč 23.8.2022 13:55:23.331173
cbe5a17b 183.333 Kč 23.8.2022 13:55:10.176537
475bae55 178.333 Kč 23.8.2022 13:50:59.641861
cbe5a17b 173.333 Kč 23.8.2022 13:50:53.012657
475bae55 168.333 Kč 23.8.2022 13:46:10.992320
760a8561 163.333 Kč 23.8.2022 13:45:35.975572
475bae55 158.333 Kč 23.8.2022 13:42:01.744522
760a8561 153.333 Kč 23.8.2022 13:41:54.571405
475bae55 148.333 Kč 23.8.2022 13:37:54.132780
760a8561 143.333 Kč 23.8.2022 13:33:14.475594
a7e80489 138.333 Kč 23.8.2022 13:32:34.966374
760a8561 133.333 Kč 23.8.2022 13:31:57.200014
a7e80489 128.333 Kč 23.8.2022 13:30:07.182401
475bae55 123.333 Kč 23.8.2022 13:29:22.004330
760a8561 118.333 Kč 23.8.2022 13:28:40.133191
475bae55 113.333 Kč 23.8.2022 13:28:03.856017
a7e80489 108.333 Kč 23.8.2022 13:27:20.745660
475bae55 103.333 Kč 23.8.2022 13:20:15.794036
a7e80489 98.333 Kč 23.8.2022 13:06:13.682853
cbe5a17b 93.333 Kč 23.8.2022 13:05:55.229238

KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 1326/15-IZ
Začátek dražby23.08.2022 13:00
Konec dražby23.08.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Kamil Hladký

k.hladky@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání93.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)140.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol132615
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

leží v kraji Vysočina, okrese Třebíč,

severovýchodním směrem od centra města v zahrádkářské kolonii v prodloužení ul. Nivka. Předmětem

ocenění jsou pozemky zahrady se zahrádkářskou chatkou č.e. 102 jiného vlastníka (není předmětem ocenění),

v části oplocené s trvalými porosty. Pozemky jsou rovinaté, přístupné po místní nezpevněné komunikaci, bez

napojení na inženýrské sítě (kopaná studna z roku 1975 na pozemku parc.č. 1356/29 je dle prohlášení

povinného jiného vlastníka a není předmětem ocenění), využívané k zahrádkářské činnosti. Věci nemovité

jsou tedy tvořeny pozemky parc.č. 1356/29, 1356/38.


Pozemky se nachází severovýchodním směrem od centra města v zahrádkářské kolonii v prodloužení ul.

Nivka, využívané k zahrádkářské činnosti, bez napojení na inženýrské sítě. Jiná stavba č.e. 102, zahrádkářská

chatka na pozemku parc.č. 1356/38 a kopaná studna z roku 1975 na pozemku parc.č. 1356/29 jsou dle

prohlášení povinného jiného vlastníka a nejsou předmětem ocenění. Dle platného územního plánu města jsou

pozemky umístěné v ploše rekreace RZ - zahrádkové osady.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po konání první dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jemnice ev. č. 102, Adresa, Jemnice, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.