Rodinný dům v obci Plumlov, okr. Prostějov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX3953/22
Nejnižší podání 1.753.333 Kč
Minimální příhoz 11.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 7

Nejvyšší podání

41f2988f
1.819.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
41f2988f 1.819.333 Kč 14.9.2022 13:59:44.585382
da6bf1bf 1.808.333 Kč 14.9.2022 13:58:19.923898
41f2988f 1.797.333 Kč 14.9.2022 13:55:07.440525
da6bf1bf 1.786.333 Kč 14.9.2022 13:52:03.053164
41f2988f 1.775.333 Kč 14.9.2022 13:50:49.974523
da6bf1bf 1.764.333 Kč 14.9.2022 13:46:49.194609
41f2988f 1.753.333 Kč 14.9.2022 13:00:47.630071

KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX3953/22
Začátek dražby14.09.2022 13:00
Konec dražby14.09.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.753.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.630.000 Kč
Minimální výše příhozu11.000 Kč
Dražební jistota440.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100395322
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Plumlov, v místní části Soběsuky, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Soběsuky č.p. 25, 798 03 Plumlov. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 700 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc a na pozemcích p.č. 903 - ostatní plocha a p.č. 719/1 - zahrada, které jsou ve vlastnictví: Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1896. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2012 byla vyměněna okna za nová plastová (z důvodu neumožnění prohlídky vnitřního vybavení objektu nebylo možné přesně identifikovat jednotlivé prvky rekonstrukce). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou.

203EX3953/22, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Soběsuky 25, Adresa, Plumlov - Soběsuky, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.