Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 orné půdy, k.ú. Husinec, okr. Prachatice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 7187/16-106
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 37

Nejvyšší podání

83fd5db0
56.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
83fd5db0 56.000 Kč 24.8.2022 10:41:02.166310
ae334263 55.000 Kč 24.8.2022 10:40:49.590566
83fd5db0 54.000 Kč 24.8.2022 10:38:40.159493
ae334263 53.000 Kč 24.8.2022 10:38:33.072620
83fd5db0 52.000 Kč 24.8.2022 10:37:20.277329
ae334263 51.000 Kč 24.8.2022 10:37:09.006136
83fd5db0 50.000 Kč 24.8.2022 10:36:15.501726
ae334263 49.000 Kč 24.8.2022 10:35:55.417218
83fd5db0 48.000 Kč 24.8.2022 10:34:47.587398
ae334263 47.000 Kč 24.8.2022 10:34:27.510641
83fd5db0 46.000 Kč 24.8.2022 10:34:05.062229
ae334263 45.000 Kč 24.8.2022 10:33:39.710796
f05c45d1 44.000 Kč 24.8.2022 10:33:30.474366
83fd5db0 43.000 Kč 24.8.2022 10:33:02.569846
ae334263 42.000 Kč 24.8.2022 10:32:43.551382
83fd5db0 41.000 Kč 24.8.2022 10:31:05.024457
ae334263 40.000 Kč 24.8.2022 10:30:29.850226
83fd5db0 39.000 Kč 24.8.2022 10:29:49.762276
ae334263 38.000 Kč 24.8.2022 10:29:04.130349
83fd5db0 37.000 Kč 24.8.2022 10:28:20.181756
ae334263 36.000 Kč 24.8.2022 10:28:09.110097
f05c45d1 35.000 Kč 24.8.2022 10:28:03.399723
83fd5db0 34.000 Kč 24.8.2022 10:27:21.801995
f05c45d1 33.000 Kč 24.8.2022 10:27:15.285599
83fd5db0 32.000 Kč 24.8.2022 10:26:56.002163
f05c45d1 31.000 Kč 24.8.2022 10:26:32.117069
83fd5db0 30.000 Kč 24.8.2022 10:25:52.565895
ae334263 29.000 Kč 24.8.2022 10:25:35.869285
83fd5db0 28.000 Kč 24.8.2022 10:24:44.136265
ae334263 27.000 Kč 24.8.2022 10:19:39.209533
f05c45d1 26.000 Kč 24.8.2022 10:19:28.528549
ae334263 25.000 Kč 24.8.2022 10:19:13.530061
83fd5db0 24.000 Kč 24.8.2022 10:14:12.721878
f05c45d1 23.000 Kč 24.8.2022 10:12:40.398838
83fd5db0 22.000 Kč 24.8.2022 10:04:41.610631
ae334263 21.000 Kč 24.8.2022 10:03:40.570332
83fd5db0 20.000 Kč 24.8.2022 10:00:15.072727

KrajJihočeský kraj
OkresPrachatice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 7187/16-106
Začátek dražby24.08.2022 10:00
Konec dražby24.08.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0718716
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Nařízena je dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 vedeného k.ú. Husinec, okr. Prachatice, na němž je zapsána parc. č. 949/16 o rozloze 4917 m2. Nemovitá věc je katastrem nemovitostí vedena jako orná půda.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Husinec, Město, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.