1/2 domu v obci Chranišov

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 8 dnů 7 hodin 58 minut 23 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 216 EX 194/21-49
Nejnižší podání 367.327 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby216 EX 194/21-49
Začátek dražby27.09.2022 10:00
Konec dražby27.09.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 2, Soudní exekutor Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M.
mobil: 601106611
podatelna@exekutor-praha2.czz

Úřední hodiny

Pondělí13:00 - 16:00
Úterý09:00 - 12:00
Středa13:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 12:00

Nejnižší podání367.327 Kč
Výsledná cena (odhadní)550.990 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1018367032/2700
Variabilní symbol19421999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Nové Sedlo, v místní části Chranišov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět dražby se nachází na adrese: Chranišov 105, 357 35 Nové Sedlo. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 447/2 - ostatní plocha, p.č. 164/51 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 164/28 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a vlastní žumpu na vyvážení). Dle sdělení povinné a informací ČSÚ ve se městě Nové Sedlo nachází hloubková kanalizace. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2+1 (I. nadzemní podlaží) a 2+kk (podkroví) každá s kompletním sociálním zařízením


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Jedná se o věcné břemeno bytu užívání, které bylo zřízeno listinou: Smlouva darovací a smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 28.5.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 2.10.2009. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - Kandler Josef, Chranišov 105, 357 35 Nové Sedlo - Kandlerová Jana, Chranišov 105, 357 35 Nové Sedlo a vázne na: - Parcela: 325 - Parcela: 326


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Josef Kandler


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chranišov 105, Adresa, Nové Sedlo - Chranišov, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.