Podíl na domě v Teplicích, okr. Teplice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX58107/13
Nejnižší podání 50.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 23

Nejvyšší podání

269516e3
83.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
269516e3 [priorita 1] 83.000 Kč 14.9.2022 13:59:52.384148
65edb7e1 83.000 Kč 14.9.2022 13:59:45.710904
269516e3 [priorita 1] 80.000 Kč 14.9.2022 13:55:25.078828
65edb7e1 80.000 Kč 14.9.2022 13:55:20.551137
269516e3 [priorita 1] 77.000 Kč 14.9.2022 13:54:49.302182
65edb7e1 77.000 Kč 14.9.2022 13:54:45.024014
269516e3 [priorita 1] 74.000 Kč 14.9.2022 13:54:34.863766
65edb7e1 74.000 Kč 14.9.2022 13:54:29.863711
269516e3 [priorita 1] 71.000 Kč 14.9.2022 13:53:49.815410
65edb7e1 71.000 Kč 14.9.2022 13:53:44.595660
269516e3 [priorita 1] 68.000 Kč 14.9.2022 13:53:28.162035
65edb7e1 68.000 Kč 14.9.2022 13:53:19.857731
269516e3 [priorita 1] 65.000 Kč 14.9.2022 13:46:21.025262
65edb7e1 65.000 Kč 14.9.2022 13:46:10.432695
269516e3 [priorita 1] 62.000 Kč 14.9.2022 13:35:21.838185
65edb7e1 62.000 Kč 14.9.2022 13:35:11.989341
269516e3 [priorita 1] 59.000 Kč 14.9.2022 13:25:02.205815
65edb7e1 59.000 Kč 14.9.2022 13:24:55.525556
269516e3 [priorita 1] 56.000 Kč 14.9.2022 13:24:17.470796
5df47309 56.000 Kč 14.9.2022 13:24:07.029885
269516e3 [priorita 1] 53.000 Kč 14.9.2022 13:02:35.492342
269516e3 [priorita 1] 50.000 Kč 14.9.2022 13:01:24.094251
65edb7e1 50.000 Kč 14.9.2022 13:00:33.079360

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX58107/13
Začátek dražby14.09.2022 13:00
Konec dražby14.09.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání50.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota37.500 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1105810713
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/42. Jedná se o zděný, částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími v části s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a nachází se v zastavěné, vnitřní části města Teplice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Revoluční 679/14, Teplice, 415 01 Teplice 1. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 4522 - ostatní plocha, p.č. 4523 - ostatní plocha a p.č. 4525/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, Teplice, 415 01. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.

Objekt sestává celkem ze čtyř bytových jednotek. V uličním traktu jsou situovány dvě bytové jednotky o velikosti 4+1, jedna v I. nadzemním podlaží a druhá ve II. nadzemním podlaží, obě s kompletním sociálním zařízením. Ve II. nadzemním podlaží dvorního traktu objektu je situována bytová jednotka o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. V podkroví se nachází 6 stavebně neupravených místností. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna okna za nová plastová do ulice v I. nadzemním podlaží a byl proveden částečně nový nátěr fasády. Dále objekt procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná (střešní konstrukce se propadá, krytina místy chybí, chybějící a poškozené fasádní omítky). Celkový technický stav lze ke dni ocenění hodnotit jako stavba ve špatném stavu.

203EX58107/13 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby schválen dražitel se spoluvlastnickým právem


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Revoluční 679/14, Adresa, Teplice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.