podíl 1/3, rod. dům Postřelná č.p. 45, obec Jablonné v Podještědí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 1082/18-79
Nejnižší podání 266.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

d144577f
266.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d144577f 266.667 Kč 13.9.2022 13:03:12.689250

Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 1082/18-79
Začátek dražby13.09.2022 13:00
Konec dražby13.09.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání266.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)400.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol108218
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňovaný rodinný dům tvoří samostatný objekt s jedním nadzemním podlažím, je
nepodsklepený (původní sklepní prostory jsou zasypány), v části objektu je půda a v
části je vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem kolem roku 1920.
Základy jsou smíšené, objekt je zděné konstrukce, stropy jsou dřevěné trámové. Tvar
střechy je sedlový, střešní krytina je tvořena bobrovkou a klempířské prvky chybí.
Zateplení pláště není provedeno. Dispozičně je dům řešen jako 3+1. V domě se nachází
následující místnosti:
1) Přízemní část: obývací pokoj o výměře 25,00 m2, kuchyně o výměře 15,00 m2,
chodba o výměře 10,80 m2, koupelna s WC o výměře 6,40 m2, schodiště o
výměře 1,40 m2, garáž o výměře 24,00 m2.
2) Podkroví: pokoj o výměře 15,00 m2, pokoj o výměře 22,50 m2.
Podlahová plocha činí 96,10 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 120,10 m2.
Oceňovaný rodinný domek je v dezolátním technickém stavu. Střecha objektu jakož i
nosné části krovu jsou silně narušeny pronikající vlhkostí. Okna, podlahy a rozvody
jsou v dezolátním stavu, vybavení v objektu buď zcela chybí, nebo je v dezolátním
stavu. Rodinný dům nemá vnitřní omítky. Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna
na konci své životnosti. Obytné prostory jsou orientovány na jih, východ. Koupelna
není vybavena a toaleta nemá žádné vybavení. V domě jsou dřevěné plné interiérové
dveře, mají dřevěné zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyň je dle informací
poskytnutých při místním šetření bez vybavení, v objektu není žádná osvětlovací
technika.
Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť
elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, odpadní vody jsou svedeny
do jímky a rozvod zemního plynu se v místě nenachází. V domě je topení řešeno
lokálně kamny a topná tělesa nejsou součástí objektu. Ohřev vody je řešen bojlerem na
konci své technické životnosti.
Na pozemku parc. č. 107 o velikosti 685m2, na kterém je umístěna stavba RD a který
zároveň tvoří i zahradu, se nachází ovocné dřeviny (meruňka, jabloň,ořešák), oplocení
tvoří pletivo do ocelových sloupků. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je
bezproblémový po zpevněné obecní komunikaci parc. č. 915 v majetku města Jablonné
v Podještědí, náměstí Míru 22, 47125. Možnost parkování jsou na vlastním pozemku.
Součástí jsou tyto venkovní stavby: bývalá konírna (slouží jako garáž s průchodem do
RD) a stodola v dezolátním stavu.
Dům je umístěn v městské části Postřelná, která je stavebně nesrostlá se sídelní částí
Jablonné v Podještědí, charakter okolí odpovídá rezidenčně - rekreační zóně.
Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací
dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je
nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V
okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější
úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a ve městě je pobočka České pošty.
Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů, v bezprostřední
blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu
záplav. V místě se nenachází zastávka autobusových a vlakových spojů, ty jsou
alokovány až v sídelní části města Jablonné v Podještědí.
Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a dle
informací přítomné osoby v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.
Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Postřelná 45, Adresa, Jablonné v Podještědí - Postřelná, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.