Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/5 louky a ostatní plochy, k.ú. Česká Rybná u Žamberka

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 7071/13-145
Nejnižší podání 36.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 24

Nejvyšší podání

c693549e
92.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c693549e 92.000 Kč 6.9.2022 11:10:21.588652
1ab82a81 88.000 Kč 6.9.2022 11:09:21.320501
c693549e 86.000 Kč 6.9.2022 11:07:44.657034
1ab82a81 82.000 Kč 6.9.2022 11:06:33.027873
c693549e 78.000 Kč 6.9.2022 11:05:59.855484
1ab82a81 76.000 Kč 6.9.2022 11:02:56.496224
c693549e 72.000 Kč 6.9.2022 11:01:38.135620
1ab82a81 70.000 Kč 6.9.2022 10:57:26.901604
c693549e 66.000 Kč 6.9.2022 10:55:36.298529
1ab82a81 64.000 Kč 6.9.2022 10:51:19.395033
5d89511f 62.000 Kč 6.9.2022 10:50:50.089197
1ab82a81 60.000 Kč 6.9.2022 10:48:43.476586
5d89511f 58.000 Kč 6.9.2022 10:47:36.324390
1ab82a81 56.000 Kč 6.9.2022 10:43:48.772135
5d89511f 54.000 Kč 6.9.2022 10:42:00.218561
1ab82a81 52.000 Kč 6.9.2022 10:40:04.834408
c693549e 50.000 Kč 6.9.2022 10:39:38.638204
1ab82a81 48.000 Kč 6.9.2022 10:35:48.185058
5d89511f 46.000 Kč 6.9.2022 10:35:25.964995
1ab82a81 44.000 Kč 6.9.2022 10:34:32.781546
c693549e 42.000 Kč 6.9.2022 10:34:10.917543
1ab82a81 40.000 Kč 6.9.2022 10:29:40.324009
5d89511f 38.000 Kč 6.9.2022 10:28:32.353052
1ab82a81 36.000 Kč 6.9.2022 10:26:25.703004

KrajPardubický kraj
OkresChrudim
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 7071/13-145
Začátek dražby06.09.2022 10:00
Konec dražby06.09.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání36.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)54.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0707113
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

 pozemky parc. č. 711/1, parc. č. 713/1 a parc. č. 729/3 se nacházejí cca 200 a 1 400 m západně od okraje zastavěné části obce Česká Rybná. Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a trvalý travní porost o výměře 17 198 m2. Pozemky jsou na severní a jižní straně ohraničené lesními porosty a nacházejí se v lánu. Pozemek parc. č. 729/3 je na západní straně ohraničený nezpevněnou cestou. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně a k západní straně. V době oceňování byly pozemky udržované. K pozemku parc. č. 729/3 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 729/5, který je ve vlastnictví pana Štěpána Valacha. Dražený podíl představuje velikost id. 1/5 na nemovité věci.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Česká Rybná 73, Adresa, Česká Rybná, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.