Podíl na garáži v obci Hodonín, okr. Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX11918/07
Nejnižší podání 16.667 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 29

Nejvyšší podání

2082d605
42.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2082d605 42.000 Kč 29.9.2022 14:44:15.824552
bade3e7a 41.500 Kč 29.9.2022 14:39:28.885690
2082d605 41.000 Kč 29.9.2022 14:34:29.806712
bade3e7a 40.500 Kč 29.9.2022 14:29:31.010326
2082d605 40.000 Kč 29.9.2022 14:24:31.421302
ee05d510 35.000 Kč 29.9.2022 14:20:01.148221
2082d605 34.000 Kč 29.9.2022 14:19:48.086213
ee05d510 33.500 Kč 29.9.2022 14:19:41.483049
2082d605 33.000 Kč 29.9.2022 14:19:05.622792
ee05d510 32.500 Kč 29.9.2022 14:18:51.955538
2082d605 32.000 Kč 29.9.2022 14:18:25.080406
ee05d510 30.500 Kč 29.9.2022 14:13:37.300746
2082d605 30.000 Kč 29.9.2022 14:13:17.791260
ee05d510 27.000 Kč 29.9.2022 14:10:51.864822
bade3e7a 26.500 Kč 29.9.2022 14:10:38.823208
ee05d510 26.000 Kč 29.9.2022 14:05:53.303955
2082d605 25.500 Kč 29.9.2022 14:05:46.990622
ee05d510 25.000 Kč 29.9.2022 14:05:32.253421
2082d605 24.500 Kč 29.9.2022 14:04:03.641639
ee05d510 24.000 Kč 29.9.2022 14:02:19.111864
5771c503 22.500 Kč 29.9.2022 14:01:59.640345
ee05d510 21.667 Kč 29.9.2022 14:01:24.056787
5771c503 21.167 Kč 29.9.2022 14:01:11.937928
ee05d510 20.667 Kč 29.9.2022 13:58:00.119276
06240838 18.667 Kč 29.9.2022 13:57:10.213205
ee05d510 18.167 Kč 29.9.2022 13:47:40.228910
2082d605 17.667 Kč 29.9.2022 13:31:02.167968
3d77b7e4 17.167 Kč 29.9.2022 13:26:06.198340
5771c503 16.667 Kč 29.9.2022 13:00:08.683036

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX11918/07
Začátek dražby29.09.2022 13:00
Konec dražby29.09.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání16.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)25.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota12.400 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101191807
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9. Jedná se o přízemní, nepodsklepenou garáž pravděpodobně ze smíšeného zdiva pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Hodonín, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, částečně zpevněné až nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3553/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Hodonín. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 55 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ ve městě Hodonín se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. 

203EX11918/07 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hodonín, Město, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.