Podíl na bytě 1+1 v obci Hodonín, okr. Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX11918/07-109
Nejnižší podání 120.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 20

Nejvyšší podání

150f4b62
215.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
150f4b62 215.000 Kč 29.9.2022 14:04:02.121377
5a77882c 210.000 Kč 29.9.2022 14:01:36.642946
9c8d8ec2 205.000 Kč 29.9.2022 14:01:08.603328
5a77882c 200.000 Kč 29.9.2022 14:00:39.408708
9c8d8ec2 195.000 Kč 29.9.2022 14:00:13.887005
5a77882c 190.000 Kč 29.9.2022 13:59:53.633502
9c8d8ec2 185.000 Kč 29.9.2022 13:59:21.721753
5a77882c 180.000 Kč 29.9.2022 13:58:43.277662
9c8d8ec2 175.000 Kč 29.9.2022 13:58:15.403372
5a77882c 170.000 Kč 29.9.2022 13:56:53.597846
9c8d8ec2 165.000 Kč 29.9.2022 13:56:44.362073
5a77882c 160.000 Kč 29.9.2022 13:48:08.157096
b9a2ef37 155.000 Kč 29.9.2022 13:47:43.406017
5a77882c 150.000 Kč 29.9.2022 13:46:05.075662
b4565126 145.000 Kč 29.9.2022 13:38:24.508756
5a77882c 140.000 Kč 29.9.2022 13:32:23.782647
b4565126 135.000 Kč 29.9.2022 13:28:05.727558
b9a2ef37 130.000 Kč 29.9.2022 13:26:19.436811
b4565126 125.000 Kč 29.9.2022 13:18:15.602601
150f4b62 120.000 Kč 29.9.2022 13:00:29.564020

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX11918/07-109
Začátek dražby29.09.2022 13:00
Konec dražby29.09.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání120.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)180.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota45.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101191807
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 nemovité věci - jednotky č. 3394/14 v budově č.p. 3394, 3395, 3396, příslušející k části obce Hodonín, na pozemku p.č. St. 5743, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 3934/432136, vše zapsané na listu vlastnictví č. 17377 a listu vlastnictví č. 17141, vše v k.ú. Hodonín, obec Hodonín, okres Hodonín, která se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s devíti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Brandlova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1790/311 a dále přes pozemky p.č. 1790/388, p.č. 1790/391 a p.č. 1790/102, které jsou ve vlastnictví Města Hodonín. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před 30-ti lety. V roce 2012 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena rekonstrukce stoupaček a byla provedena výměna výtahu, střešní krytiny, klempířských konstrukcí a původních oken za nová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění špatná. 

203EX11918/07-109 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Brandlova 3394/131, Adresa, Hodonín, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.