Podíl na rodinném domě v obci Praha-Dolní Chabry, okr. Hlavní město Praha

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX29707/21
Nejnižší podání 3.306.667 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX29707/21
Začátek dražby29.09.2022 13:00
Konec dražby29.09.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání3.306.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.960.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota850.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102970721
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Praha, v místní části Dolní Chabry, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Bílenecké náměstí 17/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 1426/1 - ostatní plocha a p.č. 1391 - ostatní plocha a, které jsou ve vlastnictví: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Plynové vedení je zavedeno do vedlejší stavby „vejminku“. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastnice místního šetření přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Jednotlivé prvky rekonstrukcí nebyly zjištěny, neboť předmět ocenění zpřístupněn. V roce 2013 bylo provedeno ztužení zdiva ocelovými pruty. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). 

DRUHÁ POLOVINA RODINNÉHO DOMU JE DRAŽENA TÉHOŽ DNE V DRAŽBĚ 203EX24224/21

203EX29707/21 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Bílenecké náměstí 17/12, Adresa, Praha-Dolní Chabry, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.