Soubor movitých věcí: PC sestava, DVD Hyundai, hodinky Jacques Lemans, motorová sekačka

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 26434/13-589
Nejnižší podání 1.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 16
Počet podání 18

Nejvyšší podání

678716e7
1.900 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
678716e7 1.900 Kč 27.9.2022 10:35:06.485193
ab984e61 1.850 Kč 27.9.2022 10:30:28.617004
b62cebc1 1.800 Kč 27.9.2022 10:29:52.479239
e05fec9a 1.750 Kč 27.9.2022 10:29:46.522895
ab984e61 1.700 Kč 27.9.2022 10:29:16.157539
b62cebc1 1.650 Kč 27.9.2022 10:29:09.967255
ab984e61 1.600 Kč 27.9.2022 10:28:57.007461
b62cebc1 1.550 Kč 27.9.2022 10:28:52.153985
ab984e61 1.500 Kč 27.9.2022 10:28:43.042526
e05fec9a 1.450 Kč 27.9.2022 10:28:35.150159
ab984e61 1.400 Kč 27.9.2022 10:28:11.158372
b62cebc1 1.350 Kč 27.9.2022 10:26:47.468136
678716e7 1.300 Kč 27.9.2022 10:26:37.967123
b62cebc1 1.250 Kč 27.9.2022 10:17:49.631662
c2593ee3 1.200 Kč 27.9.2022 10:17:16.239348
b62cebc1 1.100 Kč 27.9.2022 10:15:56.048578
c2593ee3 1.050 Kč 27.9.2022 10:15:36.325984
b62cebc1 1.000 Kč 27.9.2022 10:00:12.528496

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 26434/13-589
Začátek dražby27.09.2022 10:00
Konec dražby27.09.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1326434589, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 6.10.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 22.9.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.