id. 1/2 RD v Moravském Žižkově, okr. Břeclav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 16608/18-MB2
Nejnižší podání 666.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 62

Nejvyšší podání

363bcb52
1.806.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
363bcb52 1.806.667 Kč 20.9.2022 10:41:14.919849
2e3841f8 1.796.667 Kč 20.9.2022 10:41:03.863172
363bcb52 1.786.667 Kč 20.9.2022 10:40:08.342221
2e3841f8 1.776.667 Kč 20.9.2022 10:39:58.138085
363bcb52 1.766.667 Kč 20.9.2022 10:35:13.212597
2e3841f8 1.756.667 Kč 20.9.2022 10:35:03.169301
363bcb52 1.746.667 Kč 20.9.2022 10:33:18.809739
2e3841f8 1.736.667 Kč 20.9.2022 10:33:11.756291
363bcb52 1.726.667 Kč 20.9.2022 10:28:47.592563
4a737a72 1.716.667 Kč 20.9.2022 10:28:43.655531
363bcb52 1.706.667 Kč 20.9.2022 10:28:35.627845
4a737a72 1.696.667 Kč 20.9.2022 10:28:31.540759
363bcb52 1.686.667 Kč 20.9.2022 10:28:22.026994
4a737a72 1.676.667 Kč 20.9.2022 10:28:18.284654
363bcb52 1.666.667 Kč 20.9.2022 10:28:08.352653
4a737a72 1.656.667 Kč 20.9.2022 10:28:04.961894
363bcb52 1.646.667 Kč 20.9.2022 10:27:55.748913
4a737a72 1.636.667 Kč 20.9.2022 10:27:36.609448
363bcb52 1.626.667 Kč 20.9.2022 10:27:25.160581
4a737a72 1.526.667 Kč 20.9.2022 10:26:18.327408
2e3841f8 1.516.667 Kč 20.9.2022 10:26:08.722852
4a737a72 1.506.667 Kč 20.9.2022 10:25:54.243459
363bcb52 1.496.667 Kč 20.9.2022 10:25:43.990836
4a737a72 1.396.667 Kč 20.9.2022 10:25:36.075295
3668410c 1.386.667 Kč 20.9.2022 10:25:29.662321
363bcb52 1.376.667 Kč 20.9.2022 10:25:19.785487
4a737a72 1.326.667 Kč 20.9.2022 10:25:06.826839
363bcb52 1.316.667 Kč 20.9.2022 10:24:51.060921
4a737a72 1.216.667 Kč 20.9.2022 10:24:46.128303
3668410c 1.206.667 Kč 20.9.2022 10:24:36.453759
4a737a72 1.196.667 Kč 20.9.2022 10:24:31.222788
363bcb52 1.186.667 Kč 20.9.2022 10:24:19.472964
4a737a72 1.136.667 Kč 20.9.2022 10:23:45.440496
363bcb52 1.126.667 Kč 20.9.2022 10:22:40.741501
4a737a72 1.026.667 Kč 20.9.2022 10:22:26.817980
3668410c 1.016.667 Kč 20.9.2022 10:22:17.496327
4a737a72 1.006.667 Kč 20.9.2022 10:22:10.869908
363bcb52 996.667 Kč 20.9.2022 10:21:27.954503
4a737a72 896.667 Kč 20.9.2022 10:21:18.168975
3668410c 886.667 Kč 20.9.2022 10:21:08.532478
2e3841f8 876.667 Kč 20.9.2022 10:21:02.434685
4a737a72 866.667 Kč 20.9.2022 10:20:58.376550
363bcb52 856.667 Kč 20.9.2022 10:20:34.864285
3668410c 846.667 Kč 20.9.2022 10:20:28.544373
4a737a72 836.667 Kč 20.9.2022 10:20:18.229715
363bcb52 826.667 Kč 20.9.2022 10:19:41.550216
2a201653 816.667 Kč 20.9.2022 10:19:36.203773
2e3841f8 806.667 Kč 20.9.2022 10:19:29.461612
363bcb52 796.667 Kč 20.9.2022 10:19:06.148055
3668410c 786.667 Kč 20.9.2022 10:18:59.836980
363bcb52 776.667 Kč 20.9.2022 10:18:52.161981
2e3841f8 766.667 Kč 20.9.2022 10:18:30.230515
363bcb52 756.667 Kč 20.9.2022 10:17:33.714442
3668410c 746.667 Kč 20.9.2022 10:17:27.398542
363bcb52 736.667 Kč 20.9.2022 10:16:43.357275
2e3841f8 726.667 Kč 20.9.2022 10:16:33.186153
363bcb52 716.667 Kč 20.9.2022 10:13:39.259943
3668410c 706.667 Kč 20.9.2022 10:13:26.591315
4a737a72 696.667 Kč 20.9.2022 10:12:29.492880
3668410c 686.667 Kč 20.9.2022 10:11:52.509119
363bcb52 676.667 Kč 20.9.2022 10:08:23.092989
3668410c 666.667 Kč 20.9.2022 10:00:05.525426

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 16608/18-MB2
Začátek dražby20.09.2022 10:00
Konec dražby20.09.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání666.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.000.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota180.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1660818
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o podsklepený, řadový vnitřní rodinný dům situovaný na pozemku parc.č. 863/1, se dvěma nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou. Objekt je umístěn v rovinatém terénu s dvorkem,

předzahrádkou a zahradou. Přístup k objektu je umožněn po místní zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc.č. 873/1 (vlastnictví: Obec Moravský Žižkov, způsob využití: ostatní komunikace).

Věci nemovité jsou tedy tvořeny rodinným domem č.p. 424 se všemi součástmi a příslušenstvím, studnou umístěnou v 1.PP rodinného domu, venkovními úpravami a pozemky parc.č. 863/1, 863/2.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Krátká 424, Adresa, Moravský Žižkov, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.