ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 1/8, obec Černuc, okres Kladno

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 14716 / 13 - 625
Nejnižší podání 5.250 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 9
Počet podání 18

Nejvyšší podání

adb654f8
22.250 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
adb654f8 22.250 Kč 22.9.2022 11:26:51.961981
9ab81f46 21.250 Kč 22.9.2022 11:26:39.502146
adb654f8 20.250 Kč 22.9.2022 11:21:40.600415
5d08a604 19.250 Kč 22.9.2022 11:20:09.154991
adb654f8 18.250 Kč 22.9.2022 11:19:42.618964
5d08a604 17.250 Kč 22.9.2022 11:19:10.846807
adb654f8 16.250 Kč 22.9.2022 11:17:13.574864
43c216fc 15.250 Kč 22.9.2022 11:14:27.086298
2d3add09 14.250 Kč 22.9.2022 11:14:14.493954
43c216fc 13.250 Kč 22.9.2022 11:13:36.688192
adb654f8 12.250 Kč 22.9.2022 11:13:20.542371
43c216fc 11.250 Kč 22.9.2022 11:12:48.321918
adb654f8 10.250 Kč 22.9.2022 11:11:23.286825
2d3add09 9.250 Kč 22.9.2022 11:08:29.873753
3cbefe40 8.250 Kč 22.9.2022 11:06:37.760188
43c216fc 7.250 Kč 22.9.2022 11:03:32.929581
9ab81f46 6.250 Kč 22.9.2022 11:01:24.827199
adb654f8 5.250 Kč 22.9.2022 11:00:08.320481

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 14716 / 13 - 625
Začátek dražby22.09.2022 11:00
Konec dražby22.09.2022 11:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání5.250 Kč
Výsledná cena (odhadní)10.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol111471613
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem – pozemku p.č. St. 112 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 194 m2, součástí pozemku je stavba: objektu č.e. 10, rod. rekr, příslušející k části obce Nabdín, stavba stojí na pozemku p.č. St. 112, pozemku p.č. 1148 – ostatní plocha o výměře 245 m2, na listu vlastnictví 209 v k.ú. Nabdín, obec Černuc, okres Kladno. 

 

Jedná se o rozvaliny původního objektu pro rodinnou rekreaci, kde jsou nyní již patrné pouze části původního obvodového zdiva. Střecha a stropy jsou propadlé dovnitř objektu a zůstává zde tedy pouze poškozené obvodové zdivo a jedna štítová stěna. Veškeré konstrukce jsou staticky poškozené a zbytky původního objektu jsou tak určeny k demolici. Objekt je odpojen od veškerých IS. Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci. Hlavní objekt původního rekreačního domu se nachází na pozemku parc. č. St. 112 a část zasahuje také na pozemek parc. č. 1148. Pozemky jsou osazeny v mírně svažitém terénu a jsou orientovány výhodným jihozápadním směrem.

Nemovitost leží v obci Černuc, v k.ú. Nabdín. Umístěním se jedná o část obce stavebně nesrostlou s obcí Černuc – část Nabdín. V obci Černuc se nachází částečná občanská vybavenost jako je např. obecní úřad, pošta, škola, obchod aj. Dopravní obslužnost je zajištěna v rámci autobusové městské a vlakové dopravy. Okolní zástavbu tvoří především straší rodinné domy. Přístup a příjezd je z veřejné, zpevněné komunikace. Jedná se o lokalitu pro rezidenční bydlení nebo rekreaci.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°16'53.376"N 14°12'0.766"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.