ZEPTER - COMPACT SET, MINI VACSY, ZVON NA SÝRY - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7291/09-188
Nejnižší podání 7.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 32

Nejvyšší podání

f9145623
8.550 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f9145623 8.550 Kč 11.10.2022 11:52:15.335405
db731fb3 8.500 Kč 11.10.2022 11:47:36.016473
f9145623 8.450 Kč 11.10.2022 11:47:04.106581
db731fb3 8.400 Kč 11.10.2022 11:42:29.680027
f9145623 8.350 Kč 11.10.2022 11:42:20.939517
db731fb3 8.300 Kč 11.10.2022 11:37:53.393109
f9145623 8.250 Kč 11.10.2022 11:35:22.358922
db731fb3 8.200 Kč 11.10.2022 11:30:43.019679
f9145623 8.150 Kč 11.10.2022 11:29:32.411518
db731fb3 8.100 Kč 11.10.2022 11:24:58.653406
f9145623 8.050 Kč 11.10.2022 11:24:32.557937
db731fb3 8.000 Kč 11.10.2022 11:20:04.150553
f9145623 7.950 Kč 11.10.2022 11:19:30.523300
db731fb3 7.900 Kč 11.10.2022 11:14:47.943049
f9145623 7.850 Kč 11.10.2022 11:14:38.617315
db731fb3 7.800 Kč 11.10.2022 11:09:58.927375
f9145623 7.750 Kč 11.10.2022 11:09:29.743283
db731fb3 7.700 Kč 11.10.2022 11:04:52.640210
f9145623 7.650 Kč 11.10.2022 11:04:20.153537
db731fb3 7.600 Kč 11.10.2022 10:59:50.298603
f9145623 7.550 Kč 11.10.2022 10:57:07.867245
db731fb3 7.500 Kč 11.10.2022 10:52:47.459917
f9145623 7.450 Kč 11.10.2022 10:50:28.636139
db731fb3 7.400 Kč 11.10.2022 10:46:16.156761
f9145623 7.350 Kč 11.10.2022 10:45:39.994443
db731fb3 7.300 Kč 11.10.2022 10:41:14.942588
f9145623 7.250 Kč 11.10.2022 10:41:02.949201
db731fb3 7.200 Kč 11.10.2022 10:36:50.750834
f9145623 7.150 Kč 11.10.2022 10:36:00.516679
db731fb3 7.100 Kč 11.10.2022 10:32:41.911236
f9145623 7.050 Kč 11.10.2022 10:32:09.988767
db731fb3 7.000 Kč 11.10.2022 10:27:37.416079

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7291/09-188
Začátek dražby11.10.2022 10:00
Konec dražby11.10.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání7.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0907291188, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 20.10.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 6.10.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.