ZEPTER - VITA SET, V-CELLULAR NIGHT - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 686/04-410
Nejnižší podání 7.960 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 43

Nejvyšší podání

7aa01aba
10.067 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7aa01aba 10.067 Kč 25.10.2022 11:37:17.421254
4f172f33 10.017 Kč 25.10.2022 11:35:07.494545
7aa01aba 9.967 Kč 25.10.2022 11:33:29.866141
4f172f33 9.917 Kč 25.10.2022 11:31:45.687473
7aa01aba 9.867 Kč 25.10.2022 11:29:02.764679
4f172f33 9.817 Kč 25.10.2022 11:26:36.582629
7aa01aba 9.767 Kč 25.10.2022 11:22:02.123268
4f172f33 9.717 Kč 25.10.2022 11:20:22.403629
7aa01aba 9.667 Kč 25.10.2022 11:15:33.260015
8d04b5ba 9.617 Kč 25.10.2022 11:11:57.892756
7aa01aba 9.567 Kč 25.10.2022 11:10:07.878495
8d04b5ba 9.517 Kč 25.10.2022 11:09:47.699859
7aa01aba 9.467 Kč 25.10.2022 11:07:21.458335
8d04b5ba 9.417 Kč 25.10.2022 11:07:13.414684
7aa01aba 9.367 Kč 25.10.2022 11:05:08.415634
8d04b5ba 9.317 Kč 25.10.2022 11:04:48.029688
7aa01aba 9.267 Kč 25.10.2022 11:02:41.513200
8d04b5ba 9.217 Kč 25.10.2022 11:01:13.278825
7aa01aba 9.167 Kč 25.10.2022 10:59:08.616382
8d04b5ba 9.117 Kč 25.10.2022 10:57:41.610097
7aa01aba 9.067 Kč 25.10.2022 10:54:32.862031
8d04b5ba 9.017 Kč 25.10.2022 10:54:23.183891
575b9b79 8.967 Kč 25.10.2022 10:54:13.757973
7aa01aba 8.917 Kč 25.10.2022 10:53:36.441366
575b9b79 8.867 Kč 25.10.2022 10:53:12.059797
7aa01aba 8.817 Kč 25.10.2022 10:50:33.842276
8d04b5ba 8.767 Kč 25.10.2022 10:50:23.113409
7aa01aba 8.717 Kč 25.10.2022 10:46:51.752520
575b9b79 8.667 Kč 25.10.2022 10:46:43.846458
7aa01aba 8.617 Kč 25.10.2022 10:46:18.013508
575b9b79 8.567 Kč 25.10.2022 10:45:35.596116
7aa01aba 8.517 Kč 25.10.2022 10:45:16.731718
575b9b79 8.467 Kč 25.10.2022 10:43:41.054463
7aa01aba 8.417 Kč 25.10.2022 10:43:29.930725
575b9b79 8.367 Kč 25.10.2022 10:43:18.687389
7aa01aba 8.317 Kč 25.10.2022 10:41:52.620495
8d04b5ba 8.267 Kč 25.10.2022 10:38:44.167979
4f172f33 8.217 Kč 25.10.2022 10:36:02.111849
8d04b5ba 8.167 Kč 25.10.2022 10:31:56.328210
54d4e892 8.117 Kč 25.10.2022 10:30:27.938259
8d04b5ba 8.060 Kč 25.10.2022 10:29:15.532581
4f172f33 8.010 Kč 25.10.2022 10:27:09.174237
8d04b5ba 7.960 Kč 25.10.2022 10:21:48.466223

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 686/04-410
Začátek dražby25.10.2022 10:00
Konec dražby25.10.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání7.960 Kč
Výsledná cena (odhadní)23.880 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0400686410, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 3.11.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 20.10.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.