Podíl na objektu rodinné rekreace v Plzni

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX12170/22
Nejnižší podání 280.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 37

Nejvyšší podání

29e13a86
460.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
29e13a86 [priorita 1] 460.000 Kč 16.11.2022 14:22:48.768378
e5eef20b 460.000 Kč 16.11.2022 14:22:18.749746
29e13a86 [priorita 1] 450.000 Kč 16.11.2022 14:20:07.434612
3cd2a88a 450.000 Kč 16.11.2022 14:19:59.168673
29e13a86 [priorita 1] 440.000 Kč 16.11.2022 14:17:19.884928
3cd2a88a 440.000 Kč 16.11.2022 14:17:09.381804
29e13a86 [priorita 1] 430.000 Kč 16.11.2022 14:16:49.964764
3cd2a88a 430.000 Kč 16.11.2022 14:16:42.569407
29e13a86 [priorita 1] 420.000 Kč 16.11.2022 14:13:18.276190
3cd2a88a 420.000 Kč 16.11.2022 14:13:11.168915
29e13a86 [priorita 1] 410.000 Kč 16.11.2022 14:12:55.333302
3cd2a88a 410.000 Kč 16.11.2022 14:12:43.645710
29e13a86 [priorita 1] 400.000 Kč 16.11.2022 14:12:31.035460
3cd2a88a 400.000 Kč 16.11.2022 14:12:19.596146
29e13a86 [priorita 1] 390.000 Kč 16.11.2022 14:12:13.751216
3cd2a88a 390.000 Kč 16.11.2022 14:12:03.620580
29e13a86 [priorita 1] 380.000 Kč 16.11.2022 14:09:41.634923
3cd2a88a 380.000 Kč 16.11.2022 14:08:35.258764
29e13a86 [priorita 1] 370.000 Kč 16.11.2022 14:06:54.752957
2d2a2bbd 370.000 Kč 16.11.2022 14:05:48.387008
29e13a86 [priorita 1] 360.000 Kč 16.11.2022 14:04:31.593716
2d2a2bbd 360.000 Kč 16.11.2022 14:03:47.850107
29e13a86 [priorita 1] 350.000 Kč 16.11.2022 14:03:28.486989
2d2a2bbd 350.000 Kč 16.11.2022 14:03:18.206635
29e13a86 [priorita 1] 340.000 Kč 16.11.2022 14:03:08.023057
2d2a2bbd 340.000 Kč 16.11.2022 14:00:47.751009
29e13a86 [priorita 1] 330.000 Kč 16.11.2022 14:00:29.738769
2d2a2bbd 330.000 Kč 16.11.2022 14:00:03.764414
29e13a86 [priorita 1] 320.000 Kč 16.11.2022 13:59:41.101015
2d2a2bbd 320.000 Kč 16.11.2022 13:58:38.354231
29e13a86 [priorita 1] 310.000 Kč 16.11.2022 13:58:25.963298
2d2a2bbd 310.000 Kč 16.11.2022 13:57:46.204291
29e13a86 [priorita 1] 300.000 Kč 16.11.2022 13:57:31.849951
2d2a2bbd 300.000 Kč 16.11.2022 13:57:14.977749
29e13a86 [priorita 1] 290.000 Kč 16.11.2022 13:16:53.556288
e5eef20b 290.000 Kč 16.11.2022 13:15:07.331546
29e13a86 [priorita 1] 280.000 Kč 16.11.2022 13:00:09.850135

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX12170/22
Začátek dražby16.11.2022 13:00
Konec dražby16.11.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání280.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)420.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101217022
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 přízemního, dřevěného objektu pod pultovou a stanovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části města Plzeň, v místní části Lhota, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné částečně zpevněné (štěrkové) komunikaci, na pozemcích p.č. 1138 - ostatní plocha, p.č. 765/74 - trvalý travní porost a p.č. 765/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 70 m od předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle informací ČSÚ ve městě Plzeň nachází tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.  Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo pracovníkem Znaleckého kanceláře zjištěno, že výše uvedený objekt z pohledu ocenění splňuje charakter objektu rodinné rekreace. Evidenční stav katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.

203EX12170/22, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby byl schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

K Osadě, Plzeň, Plzeň-město

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.