Podíl na pozemku v k.ú. Dolní Staré Město, okr. Trutnov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX2949/22
Nejnižší podání 151.667 Kč
Minimální příhoz 4.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 38

Nejvyšší podání

9ee7f84b
352.700 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9ee7f84b 352.700 Kč 16.11.2022 15:37:25.290096
4c50c11f 348.700 Kč 16.11.2022 15:33:34.801304
9ee7f84b 344.700 Kč 16.11.2022 15:32:39.064420
4c50c11f 340.700 Kč 16.11.2022 15:28:14.530089
9ee7f84b 336.700 Kč 16.11.2022 15:24:02.829151
4c50c11f 332.700 Kč 16.11.2022 15:20:01.498234
9ee7f84b 328.700 Kč 16.11.2022 15:15:41.496260
4c50c11f 324.700 Kč 16.11.2022 15:11:11.209977
9ee7f84b 320.700 Kč 16.11.2022 15:06:43.648127
4c50c11f 316.700 Kč 16.11.2022 15:02:32.831297
9ee7f84b 312.700 Kč 16.11.2022 14:58:09.887409
4c50c11f 308.700 Kč 16.11.2022 14:54:12.720426
9ee7f84b 304.700 Kč 16.11.2022 14:53:15.970212
4c50c11f 300.700 Kč 16.11.2022 14:49:56.674122
9ee7f84b 288.700 Kč 16.11.2022 14:49:28.263969
4c50c11f 284.700 Kč 16.11.2022 14:45:59.581035
9ee7f84b 274.700 Kč 16.11.2022 14:45:29.636083
4c50c11f 270.700 Kč 16.11.2022 14:40:49.139921
9ee7f84b 260.700 Kč 16.11.2022 14:40:21.429249
4c50c11f 256.700 Kč 16.11.2022 14:36:14.068458
9ee7f84b 251.700 Kč 16.11.2022 14:35:17.186032
4c50c11f 247.700 Kč 16.11.2022 14:30:56.694977
9ee7f84b 243.700 Kč 16.11.2022 14:30:26.397143
4c50c11f 239.700 Kč 16.11.2022 14:26:33.486916
9ee7f84b 219.700 Kč 16.11.2022 14:26:05.672940
4c50c11f 215.667 Kč 16.11.2022 14:22:18.341403
9ee7f84b 211.667 Kč 16.11.2022 14:22:09.784908
4c50c11f 207.667 Kč 16.11.2022 14:18:05.298065
9ee7f84b 203.667 Kč 16.11.2022 14:17:55.788397
4c50c11f 199.667 Kč 16.11.2022 14:14:14.860166
9ee7f84b 195.667 Kč 16.11.2022 14:13:49.455464
4c50c11f 191.667 Kč 16.11.2022 14:10:01.152019
9ee7f84b 171.667 Kč 16.11.2022 14:08:35.450610
4c50c11f 167.667 Kč 16.11.2022 14:04:32.792616
9ee7f84b 163.667 Kč 16.11.2022 14:02:13.111217
4c50c11f 159.667 Kč 16.11.2022 13:58:27.489970
9ee7f84b 155.667 Kč 16.11.2022 13:53:17.715031
4c50c11f 151.667 Kč 16.11.2022 13:00:07.569644

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresTrutnov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX2949/22
Začátek dražby16.11.2022 13:00
Konec dražby16.11.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání151.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)227.500 Kč
Minimální výše příhozu4.000 Kč
Dražební jistota48.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100294922
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 19/20 k nemovité věci -pozemku p.č. 367/9 - ostatní plocha, v k.ú. Dolní Staré Město, obec Trutnov, okres Trutnov, který je situován v okrajové, zastavěné části města Trutnov, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 512 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov. Dle platného územního plánu města Trutnov (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „DS - plochy dopravní infrastruktury silniční“ s využitím jako ostatní komunikace. Dle sdělení pracovnice Silničního úřadu Města Trutnov (paní Gabriely Hanusové) není nezpevněná komunikace na pozemku p.č. 367/9 zařazena rozhodnutím do kategorie místní komunikace, ale jedná se o účelovou komunikaci, u které se neeviduje údržba (ve správě Technických služeb Trutnov s.r.o.), a u které není znám případný převod vlastnických práv. 

203EX2949/22 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 16.4.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 17.4.2007. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. 367/21 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 7.5.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 13.6.2007. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. St. 378, pozemku p.č. 367/24, a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemen chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 24.1.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 24.1.2008. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. 367/25 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 21.10.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 6.11.2008. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. St. 384, pozemku p.č. 367/36 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 1.6.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 1.6.2009. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. St. 391, pozemku p.č. 367/26 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 13.10.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 13.10.2009. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. St. 394, pozemku p.č. 367/37 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 23.11.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 2.12.2009. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. St. 365, pozemku p.č. 367/22 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 9.8.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.8.2010. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. St. 397, pozemku p.č. 367/23 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 28.9.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.9.2010. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. St. 382, pozemku p.č. 367/18 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno (podle listiny) zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 405-413/2007, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 9.7.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.7.2008. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 10.8.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.8.2011. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. St. 430, pozemku p.č. 367/17 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 8.11.2011. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. St. 405, pozemku p.č. 367/29 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 23.2.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 27.2.2012. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. 367/16, pozemku p.č. 576 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 21.6.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 2.7.2012. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. St. 406, pozemku p.č. 367/20 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno (podle listiny) umístění vodní díla, vstup a vjezd za účelem provádění kontroly stavu, údržby a oprav, rekonstrukce vodního díla v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 544-38/2014, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 21.7.2014. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.7.2014. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 29.9.2014. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.10.2014. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. St. 442, pozemku p.č. 367/28 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 4.3.2015. Právní účinky vkladu práva ke dni 5.3.2015. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. St. 435, pozemku p.č. 367/30 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno (podle listiny) zřízení a provozování vodního díla v rozsahu dle gpl. č. 578-36/2016, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 4.5.2016. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.6.2016. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov, a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy a služebnost inženýrských sítí, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 21.12.2016. Právní účinky vkladu práva ke dni 23.12.2016. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. 367/27 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 4.7.2017. Právní účinky vkladu práva ke dni 4.7.2017. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemek p.č. St. 458, pozemku p.č. 367/34 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno (podle listiny) služebnost cesty a stezky a právo braní vody ze studny, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 13.4.2018. Právní účinky vkladu práva ke dni 13.4.2018. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. St. 450, pozemku p.č. 367/9 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno (podle listiny) služebnost cesty a stezky a právo braní vody ze studny, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 19.8.2019. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.8.2019. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. 367/19 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno (podle listiny) služebnost cesty a stezky a právo braní vody ze studny, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 10.9.2019. Právní účinky vkladu práva ke dni 13.9.2019. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. 367/31, pozemku p.č. 367/32, pozemku p.č. 367/33 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno vedení inženýrské sítě - vodovodu, které bylo zřízeno listinou: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 11.2.2020. Právní účinky vkladu práva ke dni 2.3.2020. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. 367/16, pozemku p.č. 576 a vázne na pozemku p.č. 367/9. Věcné břemeno vedení inženýrské sítě, která zakládá právo na vlastní náklady na pozemku zřídit nebo přes něj vést vodovod, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, a současně jej i provozovat a udržovat, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 30.6.2020. Právní účinky vkladu práva ke dni 7.7.2020. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch pozemku p.č. 367/31, pozemku p.č. 367/33 a vázne na pozemku p.č. 367/9.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Trutnov, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.