Podíl na rodinném domě v obci Rychvald, okr. Karviná

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX4482/21
Nejnižší podání 13.147 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 45

Nejvyšší podání

d5baf9fb
55.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d5baf9fb 55.500 Kč 23.11.2022 13:59:15.786678
363a227f 55.000 Kč 23.11.2022 13:59:10.512984
d5baf9fb 54.500 Kč 23.11.2022 13:59:01.735858
363a227f 54.000 Kč 23.11.2022 13:58:58.017525
d5baf9fb 53.500 Kč 23.11.2022 13:58:49.812348
363a227f 53.000 Kč 23.11.2022 13:58:43.654382
d5baf9fb 52.500 Kč 23.11.2022 13:58:27.831484
363a227f 52.000 Kč 23.11.2022 13:58:23.863867
d5baf9fb 51.500 Kč 23.11.2022 13:58:16.632477
363a227f 51.000 Kč 23.11.2022 13:58:11.560278
d5baf9fb 50.500 Kč 23.11.2022 13:57:51.931757
363a227f 50.000 Kč 23.11.2022 13:57:48.289524
d5baf9fb 45.500 Kč 23.11.2022 13:57:30.511652
363a227f 45.000 Kč 23.11.2022 13:57:26.303262
d5baf9fb 40.500 Kč 23.11.2022 13:56:53.189922
363a227f 40.000 Kč 23.11.2022 13:56:49.128343
d5baf9fb 35.500 Kč 23.11.2022 13:56:30.129181
363a227f 35.000 Kč 23.11.2022 13:56:25.610402
d5baf9fb 30.500 Kč 23.11.2022 13:55:50.855138
363a227f 30.000 Kč 23.11.2022 13:55:46.519862
d5baf9fb 27.500 Kč 23.11.2022 13:55:27.383949
363a227f 27.000 Kč 23.11.2022 13:55:22.192571
d5baf9fb 24.147 Kč 23.11.2022 13:55:06.861408
8db43ad5 23.647 Kč 23.11.2022 13:55:01.314246
d5baf9fb 23.147 Kč 23.11.2022 13:52:52.904761
8db43ad5 22.647 Kč 23.11.2022 13:52:47.278013
d5baf9fb 22.147 Kč 23.11.2022 13:49:18.947826
363a227f 21.647 Kč 23.11.2022 13:49:12.919345
d5baf9fb 21.147 Kč 23.11.2022 13:49:08.056202
363a227f 20.647 Kč 23.11.2022 13:49:02.542305
d5baf9fb 20.147 Kč 23.11.2022 13:48:56.983544
363a227f 19.647 Kč 23.11.2022 13:48:52.687988
d5baf9fb 19.147 Kč 23.11.2022 13:48:47.515226
363a227f 18.647 Kč 23.11.2022 13:48:42.623501
d5baf9fb 18.147 Kč 23.11.2022 13:48:36.393589
363a227f 17.647 Kč 23.11.2022 13:48:30.381678
d5baf9fb 17.147 Kč 23.11.2022 13:48:25.447934
363a227f 16.647 Kč 23.11.2022 13:48:18.032303
d5baf9fb 16.147 Kč 23.11.2022 13:48:02.151199
363a227f 15.647 Kč 23.11.2022 13:47:52.960175
d5baf9fb 15.147 Kč 23.11.2022 13:22:22.747433
8db43ad5 14.647 Kč 23.11.2022 13:22:14.278787
d5baf9fb 14.147 Kč 23.11.2022 13:01:10.103424
363a227f 13.647 Kč 23.11.2022 13:00:59.312066
d5baf9fb 13.147 Kč 23.11.2022 13:00:28.842396

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX4482/21
Začátek dražby23.11.2022 13:00
Konec dražby23.11.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání13.147 Kč
Výsledná cena (odhadní)19.720 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100448221
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 přízemního, dřevěného, pravděpodobně podsklepeného rodinného domu bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové, centrální části města Rychvald, v řadové zástavbě jako část dvojdomku. Předmět ocenění se nachází na adrese: Finské domky 1205, 735 32 Rychvald. Parkování je teoreticky možné na vlastním pozemku (nutno zřídit vjezdová vrata) a na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v rovinném až mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 6201 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald. Dům je dle sdělení povinného napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní žumpu na vyvážení. Dle informací ČSÚ ve městě Rychvald se dále nacházejí tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

203EX4482/21, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení - právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové vedení NN 0,4 kV a přípojkový pilíř, - právo provádět obnovu, výměnu a modernizaci vedení a pilíře (k části pozemku dle GP 4220-905/2017), které bylo zřízeno ve prospěch: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín, a vázne na: parcele č. 6207.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Finské domky 1205, Adresa, Rychvald, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.