Rodinný dům v obci Vrhaveč, okr. Klatovy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX8117/21
Nejnižší podání 1.580.000 Kč
Minimální příhoz 15.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 9

Nejvyšší podání

dc51a431
1.705.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
dc51a431 1.705.000 Kč 23.11.2022 14:18:06.069636
14dea9f9 1.690.000 Kč 23.11.2022 14:17:39.252118
dc51a431 1.675.000 Kč 23.11.2022 14:12:42.751142
14dea9f9 1.660.000 Kč 23.11.2022 14:12:22.952000
dc51a431 1.645.000 Kč 23.11.2022 14:07:29.011010
14dea9f9 1.630.000 Kč 23.11.2022 14:06:47.957385
dc51a431 1.615.000 Kč 23.11.2022 14:01:50.197764
14dea9f9 1.595.000 Kč 23.11.2022 13:59:57.645909
dc51a431 1.580.000 Kč 23.11.2022 13:00:28.715519

KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX8117/21
Začátek dražby23.11.2022 13:00
Konec dražby23.11.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.580.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.370.000 Kč
Minimální výše příhozu15.000 Kč
Dražební jistota400.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100811721
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v odlehlé, nezastavěné části obce Vrhaveč, na samotě, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Vrhaveč 24, 339 01 Vrhaveč. Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, částečně zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 1165/3 - ostatní plocha a p.č. 1166/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Vrhaveč, Malá Víska 23, 339 01 Vrhaveč, kdy pozemky p.č. St. 31/2 a p.č. 928/6 jsou navíc přístupné po lávce přes pozemek p.č. 1190/6 - vodní plocha, který je ve vlastnictví České republiky. Druhou možností přístupu k pozemkům p.č. St. 31/2 a p.č. 928/6 je výše uvedená částečně zpevněná komunikace a dále veřejná, částečně zpevněná komunikace na pozemcích p.č. 1190/16 - vodní plocha, který je ve vlastnictví České republiky a p.č. 1165/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Vrhaveč, Malá Víska 23, 339 01 Vrhaveč. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ v obci Vrhaveč se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinnými předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

203EX8117/21, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno vedení (Okresního soudu v Klatovech ze dne 28.4.2000 - 5C 111/89-795 - geom. plán č. 210-47/2000), které bylo zřízeno listinou: Rozsudek soudu 111/1989. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: parcela: St. 31/1, a vázne na: parcela: St. 31/5, parcela: 928/4. Věcné břemeno braní vody (Okresního soudu v Klatovech ze dne 28.4.2000 - 5C 111/89-795), které bylo zřízeno listinou: Rozsudek soudu 111/1989. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: parcela: St. 31/5, a vázne na: parcela: St. 31/1.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vrhaveč 24, Adresa, Vrhaveč, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.