ZEPTER - ZDRAVOTNI SET STANDA - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19325/14-150
Nejnižší podání 7.160 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 50

Nejvyšší podání

e7ff17a6
9.610 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e7ff17a6 9.610 Kč 6.12.2022 11:08:02.902376
066aa6d2 9.560 Kč 6.12.2022 11:07:36.844858
e7ff17a6 9.510 Kč 6.12.2022 11:07:29.671828
066aa6d2 9.460 Kč 6.12.2022 11:06:50.272296
e7ff17a6 9.410 Kč 6.12.2022 11:06:44.092774
066aa6d2 9.360 Kč 6.12.2022 11:06:34.455293
e7ff17a6 9.310 Kč 6.12.2022 11:06:10.897328
066aa6d2 9.260 Kč 6.12.2022 11:06:05.082716
e7ff17a6 9.210 Kč 6.12.2022 11:05:53.817659
066aa6d2 9.160 Kč 6.12.2022 11:05:36.531150
e7ff17a6 9.110 Kč 6.12.2022 11:05:29.630476
066aa6d2 9.060 Kč 6.12.2022 11:03:39.619362
e7ff17a6 9.010 Kč 6.12.2022 11:03:30.593864
066aa6d2 8.960 Kč 6.12.2022 11:02:05.608942
e7ff17a6 8.910 Kč 6.12.2022 11:01:53.106517
066aa6d2 8.860 Kč 6.12.2022 11:01:19.460325
e7ff17a6 8.810 Kč 6.12.2022 11:01:12.730165
066aa6d2 8.760 Kč 6.12.2022 10:58:57.347964
e7ff17a6 8.710 Kč 6.12.2022 10:58:49.951553
066aa6d2 8.660 Kč 6.12.2022 10:57:40.068727
e7ff17a6 8.610 Kč 6.12.2022 10:57:26.127214
066aa6d2 8.560 Kč 6.12.2022 10:56:30.455174
e7ff17a6 8.510 Kč 6.12.2022 10:56:21.068199
066aa6d2 8.460 Kč 6.12.2022 10:55:06.198274
e7ff17a6 8.410 Kč 6.12.2022 10:54:58.947912
066aa6d2 8.360 Kč 6.12.2022 10:53:16.282420
e7ff17a6 8.310 Kč 6.12.2022 10:52:48.056035
066aa6d2 8.260 Kč 6.12.2022 10:50:19.804207
e7ff17a6 8.210 Kč 6.12.2022 10:50:05.532163
066aa6d2 8.160 Kč 6.12.2022 10:47:27.367025
e7ff17a6 8.110 Kč 6.12.2022 10:45:39.811253
066aa6d2 8.060 Kč 6.12.2022 10:42:32.763303
e7ff17a6 8.010 Kč 6.12.2022 10:42:13.651371
066aa6d2 7.960 Kč 6.12.2022 10:40:02.319441
e7ff17a6 7.910 Kč 6.12.2022 10:39:47.710105
066aa6d2 7.860 Kč 6.12.2022 10:37:41.167372
e7ff17a6 7.810 Kč 6.12.2022 10:37:25.611442
066aa6d2 7.760 Kč 6.12.2022 10:36:00.099449
e7ff17a6 7.710 Kč 6.12.2022 10:35:01.025679
066aa6d2 7.660 Kč 6.12.2022 10:34:39.218901
e7ff17a6 7.610 Kč 6.12.2022 10:34:29.734975
066aa6d2 7.560 Kč 6.12.2022 10:34:06.191019
e7ff17a6 7.510 Kč 6.12.2022 10:33:56.032335
066aa6d2 7.460 Kč 6.12.2022 10:33:30.864721
e7ff17a6 7.410 Kč 6.12.2022 10:33:14.328241
066aa6d2 7.360 Kč 6.12.2022 10:30:15.018128
e7ff17a6 7.310 Kč 6.12.2022 10:29:04.431859
066aa6d2 7.260 Kč 6.12.2022 10:26:48.342080
e7ff17a6 7.210 Kč 6.12.2022 10:25:58.615290
066aa6d2 7.160 Kč 6.12.2022 10:24:15.058224

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19325/14-150
Začátek dražby06.12.2022 10:00
Konec dražby06.12.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání7.160 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.480 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1419325150, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 15.12.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 1.12.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.