ZEPTER - MIXSY UNIV.MIXER,NOZE,OCILKA- NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 31958/07-138
Nejnižší podání 2.915 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 11
Počet podání 48

Nejvyšší podání

e58fd42c
5.265 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e58fd42c 5.265 Kč 8.12.2022 10:56:01.008880
651ac4f9 5.215 Kč 8.12.2022 10:55:48.777870
e58fd42c 5.165 Kč 8.12.2022 10:51:36.313582
651ac4f9 5.115 Kč 8.12.2022 10:51:26.647694
e58fd42c 5.065 Kč 8.12.2022 10:48:47.310667
651ac4f9 5.015 Kč 8.12.2022 10:48:11.537374
e58fd42c 4.965 Kč 8.12.2022 10:46:22.928869
651ac4f9 4.915 Kč 8.12.2022 10:46:03.210759
e58fd42c 4.865 Kč 8.12.2022 10:45:58.812302
651ac4f9 4.815 Kč 8.12.2022 10:45:48.611218
e58fd42c 4.765 Kč 8.12.2022 10:45:43.785756
651ac4f9 4.715 Kč 8.12.2022 10:45:33.290571
e58fd42c 4.665 Kč 8.12.2022 10:42:08.613128
31f610ba 4.615 Kč 8.12.2022 10:41:58.594209
e58fd42c 4.565 Kč 8.12.2022 10:37:02.504770
b49162e2 4.515 Kč 8.12.2022 10:33:46.996186
e58fd42c 4.465 Kč 8.12.2022 10:33:41.362515
31f610ba 4.415 Kč 8.12.2022 10:31:44.209327
651ac4f9 4.365 Kč 8.12.2022 10:31:39.566997
31f610ba 4.315 Kč 8.12.2022 10:31:35.637511
e58fd42c 4.265 Kč 8.12.2022 10:31:30.724512
31f610ba 4.215 Kč 8.12.2022 10:31:22.622245
b49162e2 4.165 Kč 8.12.2022 10:31:17.806757
31f610ba 4.115 Kč 8.12.2022 10:31:13.287918
651ac4f9 4.065 Kč 8.12.2022 10:30:39.311011
31f610ba 4.015 Kč 8.12.2022 10:29:40.200418
0df50a50 3.965 Kč 8.12.2022 10:29:34.702964
31f610ba 3.915 Kč 8.12.2022 10:29:27.727513
e58fd42c 3.865 Kč 8.12.2022 10:29:20.589031
b6365e44 3.815 Kč 8.12.2022 10:29:14.495805
31f610ba 3.765 Kč 8.12.2022 10:28:35.777805
0df50a50 3.715 Kč 8.12.2022 10:28:30.354807
31f610ba 3.665 Kč 8.12.2022 10:28:22.883451
651ac4f9 3.615 Kč 8.12.2022 10:28:16.561180
31f610ba 3.565 Kč 8.12.2022 10:27:30.399385
0df50a50 3.515 Kč 8.12.2022 10:27:21.725593
31f610ba 3.465 Kč 8.12.2022 10:26:52.283537
0df50a50 3.415 Kč 8.12.2022 10:25:34.484749
31f610ba 3.365 Kč 8.12.2022 10:22:37.688761
0df50a50 3.315 Kč 8.12.2022 10:22:29.106253
31f610ba 3.265 Kč 8.12.2022 10:22:17.158067
e58fd42c 3.215 Kč 8.12.2022 10:16:52.718597
0df50a50 3.165 Kč 8.12.2022 10:08:21.661201
5f763b2e 3.115 Kč 8.12.2022 10:05:50.252359
0df50a50 3.065 Kč 8.12.2022 10:01:34.404838
31f610ba 3.015 Kč 8.12.2022 10:01:15.632353
0df50a50 2.965 Kč 8.12.2022 10:01:01.908956
31f610ba 2.915 Kč 8.12.2022 10:00:36.492783

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 31958/07-138
Začátek dražby08.12.2022 10:00
Konec dražby08.12.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.915 Kč
Výsledná cena (odhadní)8.745 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0731958138, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 15.12.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 1.12.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.