Družstevní byt 3+1 s balkónem a sklepní kójí o celkové výměře 65,09 m2, v Praze – městské části Chodov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 095EX333/22-066
Nejnižší podání 3.436.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 23

Nejvyšší podání

34f9b2de
3.656.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
34f9b2de 3.656.667 Kč 23.11.2022 12:01:47.723942
29576f7a 3.646.667 Kč 23.11.2022 11:58:05.282713
34f9b2de 3.636.667 Kč 23.11.2022 11:55:51.550166
29576f7a 3.626.667 Kč 23.11.2022 11:52:25.892409
34f9b2de 3.616.667 Kč 23.11.2022 11:48:00.829698
29576f7a 3.606.667 Kč 23.11.2022 11:47:55.725777
34f9b2de 3.596.667 Kč 23.11.2022 11:43:23.426227
29576f7a 3.586.667 Kč 23.11.2022 11:41:27.074873
34f9b2de 3.576.667 Kč 23.11.2022 11:37:00.056523
29576f7a 3.566.667 Kč 23.11.2022 11:36:54.755381
34f9b2de 3.556.667 Kč 23.11.2022 11:32:34.104645
d6136c76 3.546.667 Kč 23.11.2022 11:31:39.457101
34f9b2de 3.536.667 Kč 23.11.2022 11:29:31.888436
d6136c76 3.526.667 Kč 23.11.2022 11:28:57.311390
34f9b2de 3.516.667 Kč 23.11.2022 11:27:44.992985
d6136c76 3.506.667 Kč 23.11.2022 11:27:36.904602
34f9b2de 3.496.667 Kč 23.11.2022 11:27:14.901591
d6136c76 3.486.667 Kč 23.11.2022 11:27:05.643100
34f9b2de 3.476.667 Kč 23.11.2022 11:26:46.980935
d6136c76 3.466.667 Kč 23.11.2022 11:26:42.130730
34f9b2de 3.456.667 Kč 23.11.2022 11:26:02.684965
d6136c76 3.446.667 Kč 23.11.2022 11:25:26.762337
34f9b2de 3.436.667 Kč 23.11.2022 11:03:19.267869

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby095EX333/22-066
Začátek dražby23.11.2022 11:00
Konec dražby23.11.2022 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 651/27, 140 00 Praha - Krč

Kontaktní osoba

Mgr. David Zvěřina
telefon: 244400604,
zverina@tvrdkova.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 16:00
Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00
Pátek09:00 - 12:00

Nejnižší podání3.436.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.155.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota350.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6059690111/6000
Variabilní symbolRČ nebo IČ
Specifický symbol3332022
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je převoditelný družstevní podíl povinné v družstvu:

Bytové družstvo Doubravická 1303 a 1304, IČ: 26773384, Doubravická 1303/6, 149 00  Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 5854, se kterým je spojeno právo k nájmu bytu ev. č. 33 v 11. nadzemním podlaží stavby Chodov, č.p. 1303, způsob využití: bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 2366/1 o výměře 276 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; a stavby Chodov, č.p. 1304, způsob využití: bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 2476 o výměře 283 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Chodov, na listu vlastnictví č. 7914, jehož užívání je spojeno s družstevním podílem.

 

Předmětem dražby jsou práva a povinnosti spojené s členským podílem v Bytovém družstvu Doubravická 1303 a 1304, Doubravická 1303/6, 149 00 Praha 4, se kterým je spojeno právo nájmu bytu na adrese Doubravická 1304/8, tj. bytové jednotky č. 1304/33 situované v 11. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1304 včetně podílu na společných částech domu č.p. 1303 a 1304 způsob využití: bydlení na pozemku parc. č. 2366/1 a 2476 v katastrální území Chodov, obec Praha.

Bytová jednotka č. 1304/33, dispozičně řešená jako 3+1, se nachází v jedenáctém nadzemním podlaží bytového domu. Příčky jsou železobetonové panelové, okna plastová, jádro SDK konstrukce, omítky jsou štukové, podlahy s PVC a keramickou dlažbou, dveře plné, prosklené do ocelových zárubní, v koupelně a WC posuvné v pouzdře, kuchyň s kuchyňskou linkou a plynovým sporákem, v koupelně vana a umyvadlo, WC samostatně. Bytová jednotka je vytápěna dálkově s ústředním topením a ohřev TÚV také dálkově. Jednotka je napojena na elektro, vodovod, kanalizaci a plyn. V současnosti je bytová jednotka v udržovaném stavu.

Bytový dům 1304/8 je krajní, řadový, nepodsklepený, se čtrnácti nadzemními podlažími, s výtahem. Svislé nosné konstrukce jsou panelové, stropy železobetonové montované, schody železobetonové, střecha plochá, střešní krytina foliová, venkovní omítka strukturovaná se zateplovacím fasádním systémem, okna plastová. Bytový dům byl postaven cca v roce 1985, v roce 2005 proběhla částečná rekonstrukce domu.

Jižní Město je komplex panelových sídlišť v městském obvodu Praha 4 na jihovýchodě Prahy. Tvoří velkou část městské části Praha 11 na obou jejích katastrálních územích, jimiž jsou Chodov a Háje. Bývá označováno za největší sídliště v České republice. V sídlištních celcích Jižního Města žije převážná část z okolo 90 000 obyvateli městské části Praha 11. Od roku 1990 do roku 1994 se celá nynější městská část Praha 11 nazývala Praha-Jižní Město. Chodov je dnes městská čtvrť a katastrální území Prahy, nacházející se na území městské části Praha 11, kterou společně s Háji tvoří. Dříve samostatná a svébytná obec byla k Praze připojena v roce 1968. Od té doby se počet obyvatel vlivem výstavby komplexu sídliště Jižní Město zvýšil skoro třicetinásobně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Doubravická 1303/6, Adresa, Praha 11 - Chodov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.