Dražba družstevního podílu v bytovém družstvu Vítkovice s možností užívání bytu 3+1 obec Ostrava k.ú. Dubina u Ostravy

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 180 EX 9804/14-191
Nejnižší podání 1.356.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby180 EX 9804/14-191
Začátek dražby24.11.2022 11:00
Konec dražby24.11.2022 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba

Petr Šimeček
mobil: 606 710 393
petr.simecek@exekutorsky-urad.cz


Nejnižší podání1.356.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.035.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4602590237/0100
Variabilní symbol98041466
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se od dražbu členských práv a povinností povinného v družstvu: Stavební bytové družstvo Vítkovice, se sídlem Daliborova 390/54, Ostrava, 70900, se kterými je spojeno právo užívání k družstevnímu bytu č. 9 na ulici Jaromíra Matuška 9/30 Ostrava-Dubina, v bytovém domě č.p. 9 na pozemku parc.č. 96/10, v katastrálním území Dubina u Ostravy, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Bytový dům č.p. 9 - se nachází v zastavěné části města Ostrava, část Dubina, na Jaromíra Matuška. Jedná se o panelový bytový dum s jedním podzemním a 8-mi nadzemními podlažími, střecha je plochá. Dům je v průměrném technickém stavu po částečné revitalizaci - výměna oken za plastová, nové stupačky, vstupy, střecha, střešní krytina a klempířské prvky. V bytovém domě je výtah. Bytová jednotka č. 9/9 - o velikosti 3+1 je umístěná ve 4.NP objektu s celkovou podlahovou plochou 68,04m2 + lodžie 3,06m2 + sklepní kóje 1,15m2. Dle získaných informací (vstup nebyl umožněn) je bytová jednotka kompletně v původním technickém stavu. Nověji jsou pouze vyměněna okna v rámci revitalizace bytového domu. Omítky jsou hladké, okna plastová, dveře dřevěné do kovové zárubně, původní vybavení koupelny a WC, WC je splachovací, podlahy koberce nebo PVC, vytápění a ohřev TÚV je centrální dálkový, v kuchyni je kuchyňská linka a plynový sporák, bytové jádro je umakartové, vnitřní instalace původní.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°46'39.46"N 18°15'24.17"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.