Digitální váha CAS MORCAN 15MX, 2ks

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 15/22-44
Nejnižší podání 500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 10
Počet podání 26

Nejvyšší podání

ec7e86e1
1.800 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ec7e86e1 1.800 Kč 24.11.2022 11:18:43.649744
cf405d21 1.750 Kč 24.11.2022 11:15:04.333116
ec7e86e1 1.700 Kč 24.11.2022 11:13:40.329587
cf405d21 1.650 Kč 24.11.2022 11:12:26.484833
ec7e86e1 1.600 Kč 24.11.2022 11:11:36.769483
cf405d21 1.550 Kč 24.11.2022 11:10:37.286895
ec7e86e1 1.500 Kč 24.11.2022 11:09:29.272640
cf405d21 1.450 Kč 24.11.2022 11:08:38.334758
ec7e86e1 1.400 Kč 24.11.2022 11:08:08.792119
cf405d21 1.350 Kč 24.11.2022 11:03:25.279642
f6df78b9 1.300 Kč 24.11.2022 10:59:10.080839
cf405d21 1.250 Kč 24.11.2022 10:59:03.922443
f6df78b9 1.200 Kč 24.11.2022 10:57:57.496535
cf405d21 1.150 Kč 24.11.2022 10:57:19.609620
f6df78b9 1.100 Kč 24.11.2022 10:56:56.123205
cf405d21 1.050 Kč 24.11.2022 10:55:40.880968
f6df78b9 1.000 Kč 24.11.2022 10:55:12.800803
cf405d21 950 Kč 24.11.2022 10:55:06.820697
ec7e86e1 900 Kč 24.11.2022 10:53:23.633666
cf405d21 850 Kč 24.11.2022 10:53:07.252631
ec7e86e1 800 Kč 24.11.2022 10:52:18.197251
cf405d21 750 Kč 24.11.2022 10:48:05.656179
ec7e86e1 700 Kč 24.11.2022 10:42:17.392968
cf405d21 650 Kč 24.11.2022 10:39:52.593828
ec7e86e1 600 Kč 24.11.2022 10:37:38.206606
cf405d21 500 Kč 24.11.2022 10:35:14.697371

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 15/22-44
Začátek dražby24.11.2022 10:30
Konec dražby24.11.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání500 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1522044, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 1.12.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 3.11.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.