Dražba RD v obci Horní Meziříčko okres Jindřichův Hradec

Do začátku dražby zbývá: 17 hodin 24 minut 30 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 DD 18/22-10
Nejnižší podání 4.000.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby189 DD 18/22-10
Začátek dražby29.11.2022 10:00
Konec dražby29.11.2022 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání4.000.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.420.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota250.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol182022
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu RD. Dům je zděný, podsklepený se dvěma nadzemními podlažími, bez využitého podkroví, se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Rodinný dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Dle sdělení vlastníka se v I. podzemním podlaží nachází dvě garáže, sklad, kotelna, komora a dílna (2x). V I. nadzemním podlaží se nachází bytový prostor s dispozicí 4+1 a ve II. nadzemním podlaží se nachází bytový prostor s dispozicí 4+1. Parkování je možné ve vlastní garáži (provedena 2x), na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (pozemek/komunikace před rodinným domem). Pozemky se nachází v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídka dne 22.11.2022 v 11:00 hod. O své účasti a počtu zúčastněných osob v datech plánovaných prohlídek zájemce upozorní pověřenou osobu telefonicky nejméně 3 pracovní dny přede dnem plánované prohlídky v termínech uvedených výše. Navrhovatel dražby si vyhrazuje právo uskutečnit prohlídky ve stanovených dnech i v jiném než předem určeném čase, a to v případě, kdy se v konkrétní den plánované prohlídky bude chtít prohlídky zúčastnit více zájemců, a to z důvodu jejich bezpečnosti. V takovém případě o počtu osob, které se účastní prohlídky ve výše uvedený termín, rozhodne pověřená osoba. Prohlídka předmětu dražby se uskuteční v níže uvedeném termínu vždy v místě, sraz účastníků prohlídky je na adrese Horní Meziříčko 44, 378 53 Horní Meziříčko. Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne zástupce navrhovatele dražby pan Ing Michal Skuhra, tel.: 777718355,


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°9'20.8"N 15°14'38.25"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.