Podíl na zemědělských pozemcích v k.ú. Velká Polom, okr. Ostrava-město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX605/17
Nejnižší podání 112.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 33

Nejvyšší podání

9a9fb656
272.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9a9fb656 272.000 Kč 25.1.2023 13:54:23.410106
278fe0c8 267.000 Kč 25.1.2023 13:53:15.653812
9a9fb656 262.000 Kč 25.1.2023 13:48:40.358983
278fe0c8 257.000 Kč 25.1.2023 13:48:10.614316
9a9fb656 252.000 Kč 25.1.2023 13:43:47.472082
278fe0c8 247.000 Kč 25.1.2023 13:21:19.018068
9a9fb656 242.000 Kč 25.1.2023 13:17:57.659328
278fe0c8 237.000 Kč 25.1.2023 13:14:22.652203
797ebd4f 232.000 Kč 25.1.2023 13:14:08.279672
278fe0c8 227.000 Kč 25.1.2023 13:14:02.604482
9a9fb656 222.000 Kč 25.1.2023 13:13:53.677620
278fe0c8 217.000 Kč 25.1.2023 13:13:20.437142
9a9fb656 212.000 Kč 25.1.2023 13:13:10.339527
278fe0c8 207.000 Kč 25.1.2023 13:12:39.404098
9a9fb656 202.000 Kč 25.1.2023 13:12:28.082070
278fe0c8 197.000 Kč 25.1.2023 13:11:36.524605
9a9fb656 192.000 Kč 25.1.2023 13:11:22.498126
278fe0c8 187.000 Kč 25.1.2023 13:11:05.300545
9a9fb656 182.000 Kč 25.1.2023 13:10:50.268968
278fe0c8 177.000 Kč 25.1.2023 13:09:31.652576
9a9fb656 172.000 Kč 25.1.2023 13:09:22.733050
278fe0c8 167.000 Kč 25.1.2023 13:09:08.062345
9a9fb656 162.000 Kč 25.1.2023 13:09:00.142047
278fe0c8 157.000 Kč 25.1.2023 13:06:21.566039
9a9fb656 152.000 Kč 25.1.2023 13:06:08.698810
278fe0c8 147.000 Kč 25.1.2023 13:04:41.174145
9a9fb656 142.000 Kč 25.1.2023 13:04:13.385132
278fe0c8 137.000 Kč 25.1.2023 13:02:54.902174
db3ea206 132.000 Kč 25.1.2023 13:02:21.324639
9a9fb656 127.000 Kč 25.1.2023 13:02:10.197084
278fe0c8 122.000 Kč 25.1.2023 13:02:02.823306
9a9fb656 117.000 Kč 25.1.2023 13:01:46.412613
278fe0c8 112.000 Kč 25.1.2023 13:00:51.084582

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX605/17
Začátek dražby25.01.2023 13:00
Konec dražby25.01.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání112.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)168.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100060517
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1501/4 - orná půda a pozemku p.č. 1503/4 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Velká Polom, obec Velká Polom, okres Ostrava-město, které jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1513 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Velká Polom, Opavská 58, 747 64 Velká Polom a dále po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1608/19 - ostatní plocha a p.č. 1608/18 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví České republiky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 1503/4 se nachází náletové dřeviny smíšeného charakteru.

203EX605/17, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Nájemní právo dle Smlouvy č. 0037 ze dne ze dne 13.1.1994 pro Antonína Holušu, trv. bytem Karla Svobody 81/2, Ostrava-Plesná zaniká bez náhrady a zanikne dnem, kdy se vydražitel či předražitel stane vlastníkem vydražených nemovitých věcí.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Velká Polom, Ostrava-město

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.