Ovocný sad v k.ú. Klobuky, okr. Kladno

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX27532/19
Nejnižší podání 6.246.667 Kč
Minimální příhoz 22.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX27532/19
Začátek dražby25.01.2023 13:00
Konec dražby25.01.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání6.246.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.370.000 Kč
Minimální výše příhozu22.000 Kč
Dražební jistota1.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102753219
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 236/1 - ovocný sad, v k.ú. Klobuky, obec Klobuky, okres Kladno, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Klobuky, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 689/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, a dále přes pozemky p.č. 689/5 - ostatní plocha, p.č. 253/5 - ostatní plocha a p.č. 253/4 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Klobuky, 9. května 62, 273 74 Klobuky. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se v obci Klobuky nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Klobuky (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „BV - bydlení vesnické.“ 

203EX27532/19 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy dle čl. III. smlouvy, v rozsahu geometrického plánu č. 246-134/2011, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.8.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.8.2012. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín a vázne na: - parcela: 236/1


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

9. května 62, Adresa, Klobuky, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.