Dražba podílu na pozemku, Cerhenice, okr. Kolín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 4414/21-37
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 27

Nejvyšší podání

f64dbb9a
60.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f64dbb9a 60.000 Kč 10.1.2023 14:34:53.481578
053b4429 56.000 Kč 10.1.2023 14:34:19.048693
f64dbb9a 55.000 Kč 10.1.2023 14:31:50.086117
053b4429 51.000 Kč 10.1.2023 14:31:29.104851
f64dbb9a 50.000 Kč 10.1.2023 14:31:01.263653
053b4429 47.000 Kč 10.1.2023 14:30:11.544640
f64dbb9a 46.000 Kč 10.1.2023 14:30:02.861125
053b4429 45.000 Kč 10.1.2023 14:27:47.662705
f64dbb9a 43.000 Kč 10.1.2023 14:27:13.802997
053b4429 42.000 Kč 10.1.2023 14:26:28.406654
f64dbb9a 40.000 Kč 10.1.2023 14:26:09.258242
053b4429 36.000 Kč 10.1.2023 14:25:34.656347
f64dbb9a 35.000 Kč 10.1.2023 14:25:14.147525
053b4429 28.875 Kč 10.1.2023 14:24:12.965017
f64dbb9a 27.875 Kč 10.1.2023 14:23:36.271424
053b4429 25.875 Kč 10.1.2023 14:21:41.629046
f64dbb9a 24.000 Kč 10.1.2023 14:14:28.759589
053b4429 23.000 Kč 10.1.2023 14:13:22.299228
f64dbb9a 20.000 Kč 10.1.2023 14:11:30.790034
3a337714 19.000 Kč 10.1.2023 14:09:27.527851
f64dbb9a 18.000 Kč 10.1.2023 14:08:09.138929
053b4429 17.000 Kč 10.1.2023 14:07:06.904962
1774b64e 14.000 Kč 10.1.2023 14:05:31.884170
f64dbb9a 13.000 Kč 10.1.2023 14:03:26.361356
1774b64e 12.000 Kč 10.1.2023 14:02:20.625200
f64dbb9a 11.000 Kč 10.1.2023 14:02:11.749454
053b4429 10.000 Kč 10.1.2023 14:00:20.901559

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 4414/21-37
Začátek dražby10.01.2023 14:00
Konec dražby10.01.2023 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205176843/0600
Variabilní symbol44142137
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňovaný pozemek se nachází cca 600 m západně od okraje zastavěné části městyse Cerhenice. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 5 755 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Cerhenice, Městys, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.