Bytový dům v Karlových Varech, 2. kolo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 3312/18-646
Nejnižší podání 14.200.000 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

ce1cb683
14.200.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ce1cb683 14.200.000 Kč 19.1.2023 12:00:14.351692

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 3312/18-646
Začátek dražby19.01.2023 12:00
Konec dražby19.01.2023 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání14.200.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)28.400.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota1.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol331218
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětný dům se nalézá v lázeňské zóně města, v ulici Tylova, na jejím začátku, jako dům řadový, vnitřní, v ostatní řadové zástavbě bytových domů stejného a podobného typu, v uliční linii bytových domů, apartmánových domů, v blízkosti hlavní komunikace a komunikace pro pěší. Lokalita byla, je a bude velice oblíbená a atraktivní vzhledem k tomu, že se nachází ve vnitřním území lázní (především zahraniční investoři), avšak velmi blízko obchodně správního centra.

Dům č.p. 733: v domě nejsou vymezeny jednotky dle byt.zákona nebo NOZ. Po prohlídce znalcem,  zaměření a prostudováním podkladů je konstatováno, že se jedná o svým způsobem jedinečnou nemovitost s účelem bytový dům č.p. 733 na pozemku parc.č. 983 s byty nevymezenými dle NOZ, ale samostatně obchodovatelnými. Objekt je  řadový, krajní, zděný, pravidelného půdorysu, na velmi svažitém terénu, v jeho zářezu, se sedlovou a mansardovou střechou, se 3 nadzemními podlažími, 1 podzemním podlažím přístupným z terénu ulice Tylova a z terénu dvorní části, s krovem dřevěným vázaným. V I.PP jsou sklepy, společné prostory, v nadzemních podlažích společná chodba a schodiště, celkem 6 bytů. Byty vybaveny koupelnami s vanou a umyvadlem, WC, převážně plynovými sporáky, plynovým topením, boilery. Podlahy v domě PVC a textilní, ker.dlažba, prkna, cem.potěr, parkety, dveře hladké plné, náplňové, okna dřevěná dvojitá, plastová, veškeré vnitřní instalace a vybavení, objekt bez výtahu.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Přihlášky věřitelů byly řešeny v 1. kole dražby.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Tylova 733/9, Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.