ZEPTER - V-130 MAXI VACSY - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3956/06-252
Nejnižší podání 4.065 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 10
Počet podání 80

Nejvyšší podání

e7c12aba
11.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e7c12aba 11.100 Kč 31.1.2023 11:47:29.572296
0d3eecf4 11.050 Kč 31.1.2023 11:47:16.550189
e7c12aba 11.000 Kč 31.1.2023 11:42:17.939300
0d3eecf4 10.550 Kč 31.1.2023 11:42:01.990067
e7c12aba 10.500 Kč 31.1.2023 11:37:02.217053
0d3eecf4 10.345 Kč 31.1.2023 11:36:42.890452
e7c12aba 10.295 Kč 31.1.2023 11:31:43.166811
0d3eecf4 10.245 Kč 31.1.2023 11:31:30.656169
e7c12aba 10.195 Kč 31.1.2023 11:26:38.013956
0d3eecf4 10.145 Kč 31.1.2023 11:26:21.914980
e7c12aba 10.095 Kč 31.1.2023 11:21:22.226311
0d3eecf4 10.045 Kč 31.1.2023 11:21:15.189460
e7c12aba 9.995 Kč 31.1.2023 11:16:16.562137
0d3eecf4 9.945 Kč 31.1.2023 11:16:08.465165
e7c12aba 9.895 Kč 31.1.2023 11:11:33.030130
0d3eecf4 9.845 Kč 31.1.2023 11:11:25.776967
e7c12aba 9.795 Kč 31.1.2023 11:06:43.261276
0d3eecf4 9.745 Kč 31.1.2023 11:06:31.996782
e7c12aba 9.695 Kč 31.1.2023 11:01:32.554403
0d3eecf4 9.645 Kč 31.1.2023 11:01:22.474913
e7c12aba 9.595 Kč 31.1.2023 10:56:49.480485
0d3eecf4 9.545 Kč 31.1.2023 10:56:41.887513
e7c12aba 9.495 Kč 31.1.2023 10:51:43.670465
0d3eecf4 9.445 Kč 31.1.2023 10:51:32.295024
e7c12aba 9.395 Kč 31.1.2023 10:46:34.172941
0d3eecf4 9.345 Kč 31.1.2023 10:46:24.803518
e7c12aba 9.295 Kč 31.1.2023 10:45:03.795842
0d3eecf4 9.245 Kč 31.1.2023 10:44:56.660891
e7c12aba 9.195 Kč 31.1.2023 10:44:51.436262
cd530024 9.145 Kč 31.1.2023 10:44:05.281970
e7c12aba 9.095 Kč 31.1.2023 10:43:32.714709
0d3eecf4 9.045 Kč 31.1.2023 10:43:19.942253
e7c12aba 8.995 Kč 31.1.2023 10:41:58.106515
aba5350e 8.945 Kč 31.1.2023 10:41:28.268211
e7c12aba 8.895 Kč 31.1.2023 10:41:01.801692
0d3eecf4 8.845 Kč 31.1.2023 10:40:37.025864
aba5350e 8.795 Kč 31.1.2023 10:40:32.184261
e7c12aba 8.745 Kč 31.1.2023 10:38:17.832519
0d3eecf4 8.695 Kč 31.1.2023 10:37:31.598600
e7c12aba 8.645 Kč 31.1.2023 10:35:43.799637
0d3eecf4 8.595 Kč 31.1.2023 10:35:29.152337
e7c12aba 8.545 Kč 31.1.2023 10:35:01.158703
5718f7a0 8.045 Kč 31.1.2023 10:34:49.703061
e7c12aba 7.995 Kč 31.1.2023 10:34:43.007123
5718f7a0 7.945 Kč 31.1.2023 10:34:27.145796
e7c12aba 7.445 Kč 31.1.2023 10:33:50.162911
0d3eecf4 6.945 Kč 31.1.2023 10:33:33.674273
e7c12aba 6.895 Kč 31.1.2023 10:33:25.471187
5718f7a0 6.845 Kč 31.1.2023 10:33:20.627412
e7c12aba 6.645 Kč 31.1.2023 10:32:51.144408
f7661cb9 6.595 Kč 31.1.2023 10:32:23.348654
e7c12aba 6.395 Kč 31.1.2023 10:32:16.158223
f7661cb9 6.345 Kč 31.1.2023 10:32:04.026959
5718f7a0 5.915 Kč 31.1.2023 10:31:59.308884
0d3eecf4 5.865 Kč 31.1.2023 10:31:54.526875
f7661cb9 5.815 Kč 31.1.2023 10:31:47.242586
e7c12aba 5.315 Kč 31.1.2023 10:31:43.125821
f7661cb9 5.265 Kč 31.1.2023 10:31:31.792015
e7c12aba 5.215 Kč 31.1.2023 10:31:08.477578
5718f7a0 5.165 Kč 31.1.2023 10:31:00.205390
e7c12aba 5.115 Kč 31.1.2023 10:30:39.469498
5718f7a0 5.065 Kč 31.1.2023 10:30:36.135439
aba5350e 5.015 Kč 31.1.2023 10:30:01.219605
0d3eecf4 4.965 Kč 31.1.2023 10:27:35.320714
aba5350e 4.915 Kč 31.1.2023 10:27:21.075490
f7661cb9 4.865 Kč 31.1.2023 10:26:52.427268
9f8bc2c1 4.815 Kč 31.1.2023 10:26:27.661879
e7c12aba 4.765 Kč 31.1.2023 10:25:36.395157
9f8bc2c1 4.715 Kč 31.1.2023 10:25:24.806623
e7c12aba 4.665 Kč 31.1.2023 10:23:35.146532
9f8bc2c1 4.615 Kč 31.1.2023 10:23:29.421112
e7c12aba 4.565 Kč 31.1.2023 10:22:54.594413
f7661cb9 4.515 Kč 31.1.2023 10:22:49.164604
e7c12aba 4.465 Kč 31.1.2023 10:22:44.185956
f7661cb9 4.415 Kč 31.1.2023 10:22:38.121204
e7c12aba 4.265 Kč 31.1.2023 10:21:56.393783
f7661cb9 4.215 Kč 31.1.2023 10:21:06.382266
e7c12aba 4.165 Kč 31.1.2023 10:08:21.763995
5718f7a0 4.115 Kč 31.1.2023 10:07:55.799941
e7c12aba 4.065 Kč 31.1.2023 10:04:54.469211

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3956/06-252
Začátek dražby31.01.2023 10:00
Konec dražby31.01.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání4.065 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.195 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0603956252, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 9.2.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 26.1.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.