ZEPTER - A10 MIXSY + SYNCROPLUS + KOS - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 34053/16-188
Nejnižší podání 6.660 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 76

Nejvyšší podání

60cc9dd3
10.410 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
60cc9dd3 10.410 Kč 31.1.2023 12:38:47.557742
a3cf367d 10.360 Kč 31.1.2023 12:34:33.136370
60cc9dd3 10.310 Kč 31.1.2023 12:30:15.499990
a3cf367d 10.260 Kč 31.1.2023 12:26:04.774956
60cc9dd3 10.210 Kč 31.1.2023 12:21:54.982018
a3cf367d 10.160 Kč 31.1.2023 12:17:26.796170
60cc9dd3 10.110 Kč 31.1.2023 12:13:49.462856
a3cf367d 10.060 Kč 31.1.2023 12:09:34.089422
60cc9dd3 10.010 Kč 31.1.2023 12:09:18.374066
a3cf367d 9.960 Kč 31.1.2023 12:05:04.382032
60cc9dd3 9.910 Kč 31.1.2023 12:04:36.204138
a3cf367d 9.860 Kč 31.1.2023 12:00:20.487909
60cc9dd3 9.810 Kč 31.1.2023 12:00:02.428824
a3cf367d 9.760 Kč 31.1.2023 11:55:47.906767
075c42c9 9.710 Kč 31.1.2023 11:55:29.504853
a3cf367d 9.660 Kč 31.1.2023 11:54:02.884883
60cc9dd3 9.610 Kč 31.1.2023 11:53:31.431453
a3cf367d 9.560 Kč 31.1.2023 11:49:49.226452
60cc9dd3 9.510 Kč 31.1.2023 11:49:37.067819
a3cf367d 9.460 Kč 31.1.2023 11:45:26.107995
60cc9dd3 9.410 Kč 31.1.2023 11:45:15.311190
a3cf367d 9.360 Kč 31.1.2023 11:41:09.955612
60cc9dd3 9.310 Kč 31.1.2023 11:40:36.632603
a3cf367d 9.260 Kč 31.1.2023 11:36:28.925715
60cc9dd3 9.210 Kč 31.1.2023 11:36:08.213137
a3cf367d 9.160 Kč 31.1.2023 11:32:19.680383
21368e4f 9.110 Kč 31.1.2023 11:31:55.441699
a3cf367d 9.060 Kč 31.1.2023 11:30:50.846718
21368e4f 9.010 Kč 31.1.2023 11:30:37.189665
60cc9dd3 8.960 Kč 31.1.2023 11:30:27.115172
a3cf367d 8.910 Kč 31.1.2023 11:26:44.816204
21368e4f 8.860 Kč 31.1.2023 11:26:34.327567
60cc9dd3 8.810 Kč 31.1.2023 11:26:11.726638
a3cf367d 8.760 Kč 31.1.2023 11:22:41.568171
21368e4f 8.710 Kč 31.1.2023 11:22:16.462224
a3cf367d 8.660 Kč 31.1.2023 11:19:46.100573
60cc9dd3 8.610 Kč 31.1.2023 11:19:24.582509
a3cf367d 8.560 Kč 31.1.2023 11:16:15.815498
075c42c9 8.510 Kč 31.1.2023 11:15:56.306843
a3cf367d 8.460 Kč 31.1.2023 11:15:36.372105
075c42c9 8.410 Kč 31.1.2023 11:15:21.600623
60cc9dd3 8.360 Kč 31.1.2023 11:15:14.886201
a3cf367d 8.310 Kč 31.1.2023 11:12:57.282602
60cc9dd3 8.260 Kč 31.1.2023 11:12:32.572558
a3cf367d 8.210 Kč 31.1.2023 11:09:46.793351
60cc9dd3 8.160 Kč 31.1.2023 11:09:02.272035
a3cf367d 8.110 Kč 31.1.2023 11:05:51.127542
60cc9dd3 8.060 Kč 31.1.2023 11:05:41.734385
a3cf367d 8.010 Kč 31.1.2023 11:02:26.532242
60cc9dd3 7.960 Kč 31.1.2023 11:02:08.350956
a3cf367d 7.910 Kč 31.1.2023 10:58:52.642522
60cc9dd3 7.860 Kč 31.1.2023 10:58:35.116233
a3cf367d 7.810 Kč 31.1.2023 10:55:15.466968
60cc9dd3 7.760 Kč 31.1.2023 10:54:43.128209
a3cf367d 7.710 Kč 31.1.2023 10:54:08.336033
60cc9dd3 7.660 Kč 31.1.2023 10:53:50.913516
a3cf367d 7.610 Kč 31.1.2023 10:51:20.991202
60cc9dd3 7.560 Kč 31.1.2023 10:50:55.706036
a3cf367d 7.510 Kč 31.1.2023 10:48:25.436197
60cc9dd3 7.460 Kč 31.1.2023 10:47:17.739950
a3cf367d 7.410 Kč 31.1.2023 10:44:31.930689
21368e4f 7.360 Kč 31.1.2023 10:43:52.638041
a3cf367d 7.310 Kč 31.1.2023 10:43:30.290554
60cc9dd3 7.260 Kč 31.1.2023 10:42:42.255182
a3cf367d 7.210 Kč 31.1.2023 10:39:14.545453
075c42c9 7.160 Kč 31.1.2023 10:38:56.105858
a3cf367d 7.110 Kč 31.1.2023 10:38:07.937099
21368e4f 7.060 Kč 31.1.2023 10:37:45.285447
60cc9dd3 7.010 Kč 31.1.2023 10:37:31.191326
a3cf367d 6.960 Kč 31.1.2023 10:34:56.539917
21368e4f 6.910 Kč 31.1.2023 10:33:21.725284
a3cf367d 6.860 Kč 31.1.2023 10:30:24.317920
21368e4f 6.810 Kč 31.1.2023 10:29:40.495919
a3cf367d 6.760 Kč 31.1.2023 10:27:50.230603
60cc9dd3 6.710 Kč 31.1.2023 10:27:30.030080
a3cf367d 6.660 Kč 31.1.2023 10:23:54.205641

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 34053/16-188
Začátek dražby31.01.2023 10:00
Konec dražby31.01.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání6.660 Kč
Výsledná cena (odhadní)19.980 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1634053188, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 9.2.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 26.1.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.