soubor křesel

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 01243/22-044b
Nejnižší podání 8.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 9
Počet podání 8

Nejvyšší podání

ee3ebd99
30.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ee3ebd99 30.500 Kč 25.1.2023 14:01:44.346129
f51a5da4 25.500 Kč 25.1.2023 13:59:33.981879
ee3ebd99 25.000 Kč 25.1.2023 13:54:45.450142
57609a9f 10.000 Kč 25.1.2023 13:54:01.053977
f51a5da4 9.500 Kč 25.1.2023 13:51:18.882985
ee3ebd99 9.000 Kč 25.1.2023 13:50:52.939513
57609a9f 8.500 Kč 25.1.2023 13:25:02.308324
ee3ebd99 8.000 Kč 25.1.2023 13:00:30.177282

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 01243/22-044b
Začátek dražby25.01.2023 13:00
Konec dražby25.01.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Jaroslav Blecha
telefon: 355318111,
jaroslav.blecha@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání8.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Soubor věcí:

křeslo šedé 100x90x90cm, 16 ks;


Termín prohlídky

Prohlídku dražených movitých věcí lze uskutečnit po předchozí telefonické dohodě se zaměstnancem soudního exekutora v sídle exekutorského úřadu.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

26. dubna 573/10, Adresa, Cheb, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.