Dražba rodinného domu Hradčovice čp. 177, včetně zahrady

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 DC 00010/22-010
Nejnižší podání 1.092.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 60

Nejvyšší podání

09ceaf3b
1.153.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
09ceaf3b 1.153.000 Kč 1.2.2023 12:08:36.858729
36727cae 1.152.000 Kč 1.2.2023 12:08:12.638039
09ceaf3b 1.151.000 Kč 1.2.2023 12:03:53.903292
36727cae 1.150.000 Kč 1.2.2023 12:03:45.590396
09ceaf3b 1.149.000 Kč 1.2.2023 11:59:40.336184
36727cae 1.148.000 Kč 1.2.2023 11:59:29.272592
09ceaf3b 1.147.000 Kč 1.2.2023 11:55:19.450818
36727cae 1.146.000 Kč 1.2.2023 11:55:08.120952
09ceaf3b 1.145.000 Kč 1.2.2023 11:51:48.697537
36727cae 1.144.000 Kč 1.2.2023 11:51:09.551273
09ceaf3b 1.143.000 Kč 1.2.2023 11:47:17.134042
36727cae 1.142.000 Kč 1.2.2023 11:42:39.321939
09ceaf3b 1.141.000 Kč 1.2.2023 11:38:02.325084
36727cae 1.140.000 Kč 1.2.2023 11:37:49.338173
09ceaf3b 1.139.000 Kč 1.2.2023 11:34:25.751835
36727cae 1.138.000 Kč 1.2.2023 11:34:12.222497
09ceaf3b 1.137.000 Kč 1.2.2023 11:30:09.901690
36727cae 1.136.000 Kč 1.2.2023 11:29:57.857304
09ceaf3b 1.135.000 Kč 1.2.2023 11:26:47.010544
36727cae 1.134.000 Kč 1.2.2023 11:26:37.251056
09ceaf3b 1.133.000 Kč 1.2.2023 11:22:08.265379
36727cae 1.132.000 Kč 1.2.2023 11:21:40.098423
09ceaf3b 1.131.000 Kč 1.2.2023 11:18:14.134414
36727cae 1.130.000 Kč 1.2.2023 11:17:00.814382
09ceaf3b 1.129.000 Kč 1.2.2023 11:13:02.497984
36727cae 1.128.000 Kč 1.2.2023 11:11:51.763304
09ceaf3b 1.127.000 Kč 1.2.2023 11:07:45.303715
36727cae 1.126.000 Kč 1.2.2023 11:07:24.717121
09ceaf3b 1.125.000 Kč 1.2.2023 11:02:30.409459
b159bf51 1.124.000 Kč 1.2.2023 11:02:22.462043
09ceaf3b 1.123.000 Kč 1.2.2023 11:00:00.780708
b159bf51 1.122.000 Kč 1.2.2023 10:59:50.384186
09ceaf3b 1.121.000 Kč 1.2.2023 10:57:29.937739
b159bf51 1.120.000 Kč 1.2.2023 10:57:20.015504
09ceaf3b 1.119.000 Kč 1.2.2023 10:53:54.830699
b159bf51 1.118.000 Kč 1.2.2023 10:53:41.137614
09ceaf3b 1.117.000 Kč 1.2.2023 10:50:46.057812
b159bf51 1.116.000 Kč 1.2.2023 10:50:35.613027
09ceaf3b 1.115.000 Kč 1.2.2023 10:48:23.284992
b159bf51 1.114.000 Kč 1.2.2023 10:48:15.506517
09ceaf3b 1.113.000 Kč 1.2.2023 10:46:42.317054
b159bf51 1.112.000 Kč 1.2.2023 10:46:25.732327
09ceaf3b 1.111.000 Kč 1.2.2023 10:43:28.177972
b159bf51 1.110.000 Kč 1.2.2023 10:43:15.982579
09ceaf3b 1.109.000 Kč 1.2.2023 10:40:19.682785
b159bf51 1.108.000 Kč 1.2.2023 10:40:05.568634
b159bf51 1.107.000 Kč 1.2.2023 10:39:57.433015
09ceaf3b 1.106.000 Kč 1.2.2023 10:38:46.903852
b159bf51 1.105.000 Kč 1.2.2023 10:38:17.934016
09ceaf3b 1.104.000 Kč 1.2.2023 10:36:39.910286
b159bf51 1.103.000 Kč 1.2.2023 10:34:33.815247
09ceaf3b 1.102.000 Kč 1.2.2023 10:32:59.087725
b159bf51 1.101.000 Kč 1.2.2023 10:30:20.272962
09ceaf3b 1.100.000 Kč 1.2.2023 10:29:39.680445
b159bf51 1.099.000 Kč 1.2.2023 10:29:23.662391
09ceaf3b 1.098.000 Kč 1.2.2023 10:28:52.166753
b159bf51 1.096.000 Kč 1.2.2023 10:28:31.317657
09ceaf3b 1.095.000 Kč 1.2.2023 10:05:33.451186
b159bf51 1.093.000 Kč 1.2.2023 10:03:57.408728
09ceaf3b 1.092.000 Kč 1.2.2023 10:00:06.434214

KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby143 DC 00010/22-010
Začátek dražby01.02.2023 10:00
Konec dražby01.02.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání1.092.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.638.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol8880001022
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu na  návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Mgr. Eva Plačková, insolvenční správce, se sídlem Sokolská třída 966/22, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, insolvenční správce dlužníka: Jana Králíková, nar. 30.09.1987, bytem 1. května 172,687 34 Uherský Brod - Újezdec,

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. St. 359, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 453 m². Součástí je stavba: Hradčovice, č.p. 177, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 359,

zapsané na listu vlastnictví č. 1136 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec Hradčovice, katastrální území Hradčovice.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Přípojky inženýrských sítí – elektro.

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražený rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1922. V roce 2018 byly částečně vyměněny okna a byla vyměněna střešní krytina a klempířské prvky.

Základy má smíšené bez izolace, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří plech s nátěrem a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky objektu jsou vápenocementové, sokl je z keramické dlažby a zateplení pláště není provedeno.

Objekt je dispozičně řešen jako 4+1. V domě se nachází chodba o výměře 13,75 m², kuchyně o výměře 14,84 m², ložnice o výměře 15,05 m², pokoj o výměře 11,42 m², koupelna o výměře 8,00 m², vstup ze dvora - pokoj o výměře 15,20 m², chodba o výměře 9,05 m², pokoj o výměře 19,52 m², průjezd o výměře 16,24 m², půda o výměře 100,00 m². Podlahová plocha činí 106,83 m². Podlahová plocha vč. příslušenství činí 223,07 m².

Pozemek je bez porostů. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Dům je situovaný v širším centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hradčovice 177, Adresa, Hradčovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.