Spoluvlastnický podíl 90/280 k rodinnému domu včetně pozemku v obci Velké Losiny, okres Šumperk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 11582/18-604
Nejnižší podání 41.400 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 7

Nejvyšší podání

b757fb47
48.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b757fb47 48.000 Kč 17.2.2023 11:01:26.033868
a629c466 47.000 Kč 17.2.2023 10:57:27.496749
b757fb47 46.000 Kč 17.2.2023 10:49:25.552213
a629c466 45.000 Kč 17.2.2023 10:42:36.404890
5d4c5c65 44.000 Kč 17.2.2023 10:37:18.354704
a629c466 42.400 Kč 17.2.2023 10:08:47.105697
b757fb47 41.400 Kč 17.2.2023 10:03:52.535039

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 11582/18-604
Začátek dražby17.02.2023 10:00
Konec dražby17.02.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání41.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)62.100 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol1158218
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 90/280 k rodinnému domu včetně pozemku v obci Velké Losiny, okres Šumperk. Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží, podkroví, půdní prostor a je podsklepen. Jedná se o dům ze smíšeného zdiva s eternitovou střechou. Okna jsou dřevěná. Vnitřní i vnější prostory jsou v původním stavu. Celý objekt je neobydlený a určený ke kompletní rekonstrukci. Je zde možnost napojení na veřejný vodovod a elektřinu. Pozemek, na kterém je rodinný dům umístěn, je celý zastavěn stavbou rodinného domu. Rodinný dům je tudíž bez zahrady. Pozemek, který obklopuje předmětnou nemovitou věc je ve vlastnictví jiného vlastníka. Velké Losiny leží v podhůří Hrubého Jeseníku a nachází se 9 km severovýchodně od Šumperka. Obec je především zemědělskou a lázeňskou obcí. Skládá se z 5 částí, a to Velké Losiny, Bukovice, Ludvíkov, Maršíkov a Žárová. Část Žárová je administrativní součástí obce Velké Losiny a rozkládá se v údolí přítoku Račinky, na jižním úpatí Žárovce. V obci je základní občanská vybavenost. Obcí prochází silnice I/44, spojující Šumperk přes Červenohorské sedlo s Jesenickem a dále Polskem. Na této trase je provozována pravidelná autobusová doprava. Obcí prochází rovněž železniční trať vedoucí do Koutů nad Desnou. Silnicemi třetí třídy je obec spojená se Sobotínem a údolím Branné. Předmětná nemovitá věc se nachází na okraji obce, na okraji severozápadní zastavěné části Žárová. Autobusová zastávka se nachází cca 400 m od nemovité věci. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°3'57.369"N 16°59'39.848"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.