Podíl na zemědělských pozemcích v k.ú. Vlkoš u Kyjova, okr. Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX44771/13
Nejnižší podání 13.333 Kč
Minimální příhoz 600 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 8

Nejvyšší podání

7931eee7
16.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7931eee7 [priorita 1] 16.333 Kč 8.3.2023 14:07:06.792861
343f109b 16.333 Kč 8.3.2023 14:06:48.765885
d0829f52 15.733 Kč 8.3.2023 14:03:38.654480
343f109b 15.133 Kč 8.3.2023 13:59:31.400558
7931eee7 [priorita 1] 14.533 Kč 8.3.2023 13:55:41.379483
343f109b 14.533 Kč 8.3.2023 13:41:37.522670
7c5f06f5 13.933 Kč 8.3.2023 13:04:46.142004
d0829f52 13.333 Kč 8.3.2023 13:00:23.528053

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX44771/13
Začátek dražby08.03.2023 13:00
Konec dražby08.03.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání13.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)20.000 Kč
Minimální výše příhozu600 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104477113
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 5/32 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2125 - orná půda a pozemku p.č. 3656 - orná půda, vše v k.ú. Vlkoš u Kyjova, obec Vlkoš, okres Hodonín. Pozemek p.č. 2125 je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2215 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Vlkoš. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 3656 je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3663 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Vlkoš. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. 

203EX44771/13, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby byl schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vlkoš, Hodonín

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.