Podíl na pozemcích v k.ú. Mokrá u Soběslavi, okr. Tábor

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX10532/17
Nejnižší podání 16.667 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 6

Nejvyšší podání

6692519e
21.167 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6692519e 21.167 Kč 8.3.2023 14:01:54.937538
0771f1e4 20.167 Kč 8.3.2023 14:00:02.296014
6692519e 19.667 Kč 8.3.2023 13:56:53.230910
0771f1e4 17.667 Kč 8.3.2023 13:42:31.521592
fccda527 17.167 Kč 8.3.2023 13:08:38.317548
6692519e 16.667 Kč 8.3.2023 13:00:52.363912

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX10532/17
Začátek dražby08.03.2023 13:00
Konec dražby08.03.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání16.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)25.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota12.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101053217
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 56/1 - ostatní plocha a pozemku p.č. 883 - ostatní plocha, vše v k.ú. Mokrá u Soběslavi, obec Vesce, okres Tábor, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po částečně zpevněné, štěrkové komunikaci na pozemku p.č. 897 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Vesce. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Vesce jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „DSú - plochy účelové veřejné komunikace“. Informace získány z WWW stránek obce Vesce.

203EX10532/17 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vesce, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.