Podíl na pozemku v k.ú. Novosedlice, okr. Teplice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX25201/13
Nejnižší podání 34.667 Kč
Minimální příhoz 800 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 16

Nejvyšší podání

716cee6d
46.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
716cee6d 46.667 Kč 8.3.2023 13:50:33.345350
10c5de2e 45.867 Kč 8.3.2023 13:50:13.408689
716cee6d 45.067 Kč 8.3.2023 13:49:03.058979
10c5de2e 44.267 Kč 8.3.2023 13:48:44.207289
716cee6d 43.467 Kč 8.3.2023 13:48:32.191256
10c5de2e 42.667 Kč 8.3.2023 13:48:17.624008
716cee6d 41.867 Kč 8.3.2023 13:47:52.022684
10c5de2e 41.067 Kč 8.3.2023 13:47:05.738865
716cee6d 40.267 Kč 8.3.2023 13:41:20.106920
10c5de2e 39.467 Kč 8.3.2023 13:38:37.560351
716cee6d 38.667 Kč 8.3.2023 13:37:33.007495
10c5de2e 37.867 Kč 8.3.2023 13:30:47.126189
716cee6d 37.067 Kč 8.3.2023 13:30:24.146130
10c5de2e 36.267 Kč 8.3.2023 13:12:23.397079
716cee6d 35.467 Kč 8.3.2023 13:07:20.835256
10c5de2e 34.667 Kč 8.3.2023 13:00:15.694736

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX25201/13
Začátek dražby08.03.2023 13:00
Konec dražby08.03.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání34.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)52.000 Kč
Minimální výše příhozu800 Kč
Dražební jistota26.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102520113
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 k nemovité věci - pozemku p.č. 799 - ostatní plocha, v k.ú. Novosedlice, obec Novosedlice, okres Teplice, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Novosedlice. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 809/1 - ostatní plocha a p.č. 802/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Novosedlice, Trnovská 208/16, 417 31 Novosedlice. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Novosedlice nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Novosedlice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „SM.1 - plochy smíšené obytné městské v hromadných formách výstavby.“ 

203EX25201/13 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Trnovanská 208/16, Adresa, Novosedlice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.