Dražba budovy č.p. 87 v historickém centru Frýdku-Místku

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 10 dnů 18 hodin 35 minut 48 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 DC 00013/22-012
Nejnižší podání 6.490.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby143 DC 00013/22-012
Začátek dražby15.03.2023 10:30
Konec dražby15.03.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání6.490.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.050.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol8880001322
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Výjimečná investiční příležitost - budova v historickém centru Frýdku-Místku.

Stavba má platné stavební povolení pro stavební úpravy komerčního objektu. V současné době došlo ke schválení studie změny stavby na dům s bytovými jednotkami.

Studie projektové dokumentace k přestavbě na bytový dům a souhlasné stanovisko je před dražbou pro případné zájemce k dispozici k nahlédnutí a vydražiteli budou předány.

Jedná se o dražbu na návrh vlastníků a osob oprávněných disponovat s věcí.

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 17/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 306 m². Součástí je stavba: Místek, č.p. 87, obč.vyb. Stavba stojí na pozemku p.č. 17/2,

zapsané na listu vlastnictví č. 2290 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Frýdek-Místek, katastrální území Místek.

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází ve statutárním městě Frýdek-Místek, části Místek, v centrální části města, při ul. Hlavní třída, v sousedství Náměstí Svobody, poblíž Základní umělecké školy. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Místek, Ostravská“ je cca 150 m. Parkovací možnosti jsou omezené na komunikacích v okolí. Okolní zástavbu tvoří objekty občanského vybavení a stavby pro hromadné bydlení. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 5153/1 ul. Hlavní třída (ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek). Ve statutárním městě Frýdek-Místek je k dispozici kompletní občanská vybavenost, nemovité věci jsou situovány v centrální části města.

Popis pozemků:

Pozemek je z větší části zastavěn stavbou občanského vybavení. Na pozemku se dále nachází součásti a příslušenství (venkovní úpravy – zpevněné plochy, venkovní schodiště).

Popis staveb:

Jedná se o řadovou vnitřní stavbu občanské vybavenosti, s částečným podsklepením a třemi nadzemními podlažími pod pultovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Nosné obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou smíšené (částečně klenbové, částečně s rovným podhledem). Střecha je pultová (krov dřevěný), se střešní krytinou živičnou a částečně z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, vnitřní omítky vápenné. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v sociálních prostorách. Jednotlivá podlaží jsou propojena venkovním ocelovým schodištěm. Okna jsou instalována dřevěná zdvojená, dveře jsou hladké plné a prosklené. Podlahy tvoří keramické dlažby, betonový povrch, plovoucí podlahy. Vytápění objektu je ústřední, prostřednictvím kotle na zemní plyn. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé. Zdrojem teplé vody je kotel ÚT. Vybavení sanity tvoří umyvadla a WC.

Napojení na IS: voda, elektro, kanalizace a plyn.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Věcná břemena

Věcné břemeno (podle listiny) přístupu; oprávnění pro: Parcela: 17/1, povinnost k: Parcela: 17/2. Na základě listiny – Smlouva o věcném břemeni V3 787/1993 (POLVZ:165/1993, Z-6100165/1993-802).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlavní třída 87, Adresa, Frýdek-Místek - Místek, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.