Ideální 1/2 domu ve Valteřicích u Žandova s pozemky

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 9327/13-83
Nejnižší podání 515.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 18

Nejvyšší podání

ff62e111
550.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ff62e111 [priorita 1] 550.334 Kč 16.3.2023 12:45:03.868031
59d46ddf 549.334 Kč 16.3.2023 12:44:43.271701
ff62e111 [priorita 1] 548.334 Kč 16.3.2023 12:40:45.737376
59d46ddf 547.334 Kč 16.3.2023 12:39:28.301142
ff62e111 [priorita 1] 546.334 Kč 16.3.2023 12:37:50.168288
59d46ddf 545.334 Kč 16.3.2023 12:36:55.893356
ff62e111 [priorita 1] 544.334 Kč 16.3.2023 12:34:11.943027
59d46ddf 543.334 Kč 16.3.2023 12:33:56.140601
ff62e111 [priorita 1] 542.334 Kč 16.3.2023 12:32:20.757764
59d46ddf 541.334 Kč 16.3.2023 12:32:13.093981
ff62e111 [priorita 1] 531.334 Kč 16.3.2023 12:31:24.725975
59d46ddf 530.334 Kč 16.3.2023 12:30:49.468676
ff62e111 [priorita 1] 520.334 Kč 16.3.2023 12:29:31.932700
59d46ddf 519.334 Kč 16.3.2023 12:28:40.598535
ff62e111 [priorita 1] 518.334 Kč 16.3.2023 12:25:47.006147
59d46ddf 517.334 Kč 16.3.2023 12:21:48.553913
ff62e111 [priorita 1] 516.334 Kč 16.3.2023 12:20:55.604237
59d46ddf 515.334 Kč 16.3.2023 12:13:49.334506

KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 9327/13-83
Začátek dražby16.03.2023 12:00
Konec dražby16.03.2023 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání515.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)773.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5319432/0800
Variabilní symbol932713
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Id. 1/2 : Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví 23, tedy stavební parcela 186 s objektem bydlení čp. 5 a dvě pozemkové parcely – ppč. 185, která je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha, neplodná půda a ppč. 187, která je v katastru nemovitostí vedena jako zahrada. Na stavební parcele 186, jejíž skutečně zastavěná plocha je větší, než plocha zastavěná domem čp. 5, stojí i dřevěná stodola naznačená v katastrální mapě, skutečný tvar je ale jiný a dále zahrnuje i plochu mezi těmito stavbami. Poslední stavbou je dřevěná kolna vpravo od vstupu na pozemek, která nejen že není zapsána na listu vlastnictví, ale není ani zakreslena v katastrální mapě (ve zjištěné ceně je její cena s ohledem na zastavěnou plochu zahrnuta v ceně domu). Skutečný stav pozemků je následující – stavební parcela je skutečně stavební parcelou se stavbami, část je dvorem. Ppč. 185 je zahradou se vzrostlými stromy (vzhledem k zápoji stromů jde téměř o les), oplocením a dalšími drobnými stavbami, popř. venkovními úpravami. Ppč. 187 je rovněž zahradou, která je také oplocena, i zde jsou vzrostlé stromy, i když v menší míře, a venkovní úpravy.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Spoluvlastnické předkupní právo bylo prokázáno a uplatněno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické předkupní právo bylo prokázáno a uplatněno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Valteřice 5, Adresa, Žandov - Valteřice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.