Dražba RD Starý Mateřov, okr. Pardubice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 385/21-267
Nejnižší podání 4.214.800 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 10
Počet podání 34

Nejvyšší podání

c69e6a56
9.016.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c69e6a56 9.016.600 Kč 16.3.2023 14:25:51.836792
ea6f8bb8 4.506.800 Kč 16.3.2023 14:25:46.711557
f2928a2c 4.505.800 Kč 16.3.2023 14:25:36.544763
67860242 4.504.800 Kč 16.3.2023 14:25:28.966357
388c3bd0 4.494.800 Kč 16.3.2023 14:25:16.548747
56babb01 4.484.800 Kč 16.3.2023 14:25:00.247597
ea6f8bb8 4.483.800 Kč 16.3.2023 14:24:47.675434
a0773c08 4.482.800 Kč 16.3.2023 14:24:41.567994
67860242 4.481.800 Kč 16.3.2023 14:23:48.632393
f2928a2c 4.471.800 Kč 16.3.2023 14:21:43.945834
67860242 4.470.800 Kč 16.3.2023 14:21:09.115839
f2928a2c 4.460.800 Kč 16.3.2023 14:20:27.586352
4f9f3055 4.459.800 Kč 16.3.2023 14:18:32.583820
388c3bd0 4.449.800 Kč 16.3.2023 14:13:18.626233
ea6f8bb8 4.419.800 Kč 16.3.2023 14:11:53.307575
388c3bd0 4.418.800 Kč 16.3.2023 14:11:45.463290
ea6f8bb8 4.368.800 Kč 16.3.2023 14:11:24.305771
388c3bd0 4.367.800 Kč 16.3.2023 14:11:19.946912
ea6f8bb8 4.317.800 Kč 16.3.2023 14:10:56.642547
ea6f8bb8 4.316.800 Kč 16.3.2023 14:09:32.562068
4f9f3055 4.315.800 Kč 16.3.2023 14:09:28.796609
ea6f8bb8 4.314.800 Kč 16.3.2023 14:07:56.396517
388c3bd0 4.313.800 Kč 16.3.2023 14:07:51.474070
ea6f8bb8 4.303.800 Kč 16.3.2023 14:07:04.600656
f2928a2c 4.302.800 Kč 16.3.2023 14:06:55.100756
ea6f8bb8 4.301.800 Kč 16.3.2023 14:05:55.250617
4f9f3055 4.230.800 Kč 16.3.2023 14:05:51.689889
388c3bd0 4.229.800 Kč 16.3.2023 14:05:42.819444
ea6f8bb8 4.219.800 Kč 16.3.2023 14:05:08.032980
f2928a2c 4.218.800 Kč 16.3.2023 14:05:02.108725
ea6f8bb8 4.217.800 Kč 16.3.2023 14:04:56.723593
67860242 4.216.800 Kč 16.3.2023 14:02:37.843913
ea6f8bb8 4.215.800 Kč 16.3.2023 14:01:54.734016
4f9f3055 4.214.800 Kč 16.3.2023 14:00:13.761619

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 385/21-267
Začátek dražby16.03.2023 14:00
Konec dražby16.03.2023 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání4.214.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.322.200 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205176843/0600
Variabilní symbol38521267
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Obec Starý Mateřov leží nedaleko krajského města Pardubice ve východních Čechách v nadmořské výšce 229 m. První písemnou zmínku o vsi nalezneme v darovací smlouvě z roku 1227, kdy byla majetníkem Kojatou darována Opatovickému klášteru. K dispozici je v obci obecní úřad, mateřská škola, knihovna, autobusová zastávka, prodejny potravin i smíšeného zboží, autodoprava, hřiště a pohostinství. V obci byl vybudován veřejný vodovod, kanalizace s napojením na ČOV i plynovod.

 

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v okrajové zastavěné části obce v č.p. 214 v zástavbě rodinných domů. Zastávka autobusu „Starý Mateřov, křižovatka” se nachází cca 150 m od oceňované nemovité věci. 

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, patrový rodinný dům č.p. 214 Starý Mateřov. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech s železobetonovou základovou deskou. Konstrukce budovy je tvořena stěnovými panely a její stavebně - technický stav je odpovídající velmi dobré údržbě. Rodinný dům je z roku 2015. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Součástí střechy je také komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do domu jsou plastové. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy je zateplená pokrytá barevným nátěrem. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Starý Mateřov 214, Adresa, Starý Mateřov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.