Automobil ŠKODA FABIA - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 8033/20-49
Nejnižší podání 10.890 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 25
Počet podání 56

Nejvyšší podání

e58eee32
26.890 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e58eee32 26.890 Kč 11.4.2023 10:40:53.978099
e58eee32 26.840 Kč 11.4.2023 10:38:42.308972
e58eee32 26.790 Kč 11.4.2023 10:36:30.824588
09e0c7aa 24.790 Kč 11.4.2023 10:36:04.816065
e58eee32 24.290 Kč 11.4.2023 10:35:40.912231
09e0c7aa 22.290 Kč 11.4.2023 10:35:25.144185
e58eee32 21.790 Kč 11.4.2023 10:35:14.994159
b21db092 21.740 Kč 11.4.2023 10:35:03.655988
e58eee32 21.690 Kč 11.4.2023 10:34:41.904984
09e0c7aa 21.640 Kč 11.4.2023 10:34:30.111797
e58eee32 21.590 Kč 11.4.2023 10:33:55.862595
e58eee32 21.540 Kč 11.4.2023 10:33:52.475925
09e0c7aa 21.490 Kč 11.4.2023 10:33:12.374838
e58eee32 21.440 Kč 11.4.2023 10:32:32.010556
e58eee32 21.390 Kč 11.4.2023 10:32:13.954131
e58eee32 21.340 Kč 11.4.2023 10:31:53.141859
09e0c7aa 21.290 Kč 11.4.2023 10:31:42.598466
e58eee32 21.240 Kč 11.4.2023 10:31:06.645360
e58eee32 21.190 Kč 11.4.2023 10:31:02.040354
e58eee32 21.140 Kč 11.4.2023 10:30:56.657213
e58eee32 21.090 Kč 11.4.2023 10:30:51.635930
e58eee32 21.040 Kč 11.4.2023 10:30:46.739033
e58eee32 20.990 Kč 11.4.2023 10:30:42.690235
e58eee32 20.940 Kč 11.4.2023 10:30:37.607581
b21db092 20.890 Kč 11.4.2023 10:30:33.048207
e58eee32 20.840 Kč 11.4.2023 10:30:20.622209
e58eee32 20.790 Kč 11.4.2023 10:30:07.239492
e58eee32 20.740 Kč 11.4.2023 10:29:39.437514
e58eee32 20.690 Kč 11.4.2023 10:29:30.483633
e58eee32 20.640 Kč 11.4.2023 10:29:21.181874
e58eee32 20.590 Kč 11.4.2023 10:29:12.163179
e58eee32 20.540 Kč 11.4.2023 10:28:58.452386
09e0c7aa 19.540 Kč 11.4.2023 10:28:44.812350
e58eee32 19.490 Kč 11.4.2023 10:28:02.636383
09e0c7aa 18.490 Kč 11.4.2023 10:27:29.635318
e58eee32 18.440 Kč 11.4.2023 10:27:06.638237
09e0c7aa 17.940 Kč 11.4.2023 10:26:45.574648
e58eee32 17.890 Kč 11.4.2023 10:26:14.762776
b21db092 17.390 Kč 11.4.2023 10:25:46.538585
e58eee32 17.340 Kč 11.4.2023 10:18:06.692944
e58eee32 17.290 Kč 11.4.2023 10:11:49.335054
e58eee32 17.240 Kč 11.4.2023 10:08:20.860563
b21db092 16.740 Kč 11.4.2023 10:08:01.721498
e58eee32 16.690 Kč 11.4.2023 10:07:39.340922
b21db092 16.190 Kč 11.4.2023 10:07:00.161645
e58eee32 16.140 Kč 11.4.2023 10:06:51.261693
e58eee32 16.090 Kč 11.4.2023 10:05:15.717326
2aae1735 15.090 Kč 11.4.2023 10:03:56.316582
e58eee32 14.140 Kč 11.4.2023 10:03:33.979939
2aae1735 13.140 Kč 11.4.2023 10:03:07.076593
feeb9502 13.090 Kč 11.4.2023 10:02:54.537615
e58eee32 13.040 Kč 11.4.2023 10:02:39.852462
feeb9502 11.040 Kč 11.4.2023 10:02:08.361379
e58eee32 10.990 Kč 11.4.2023 10:00:53.809806
e58eee32 10.940 Kč 11.4.2023 10:00:43.567851
feeb9502 10.890 Kč 11.4.2023 10:00:12.746692

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 8033/20-49
Začátek dražby11.04.2023 10:00
Konec dražby11.04.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání10.890 Kč
Výsledná cena (odhadní)27.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21% DPH.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2008033049, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 20.4.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 6.4.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.