Soubor MV: rybářské vybavení, tiskárna HP Laser, laserový zaměřovač BOSCH

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 31824/14-279
Nejnižší podání 2.250 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 14
Počet podání 23

Nejvyšší podání

bf6b9139
4.550 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bf6b9139 4.550 Kč 25.4.2023 10:48:28.928001
89d0807c 4.500 Kč 25.4.2023 10:44:12.571420
bf6b9139 4.450 Kč 25.4.2023 10:41:51.093751
89d0807c 4.400 Kč 25.4.2023 10:38:57.959707
3fed745e 4.350 Kč 25.4.2023 10:37:52.611253
03f34ab1 4.300 Kč 25.4.2023 10:34:42.669149
89d0807c 4.250 Kč 25.4.2023 10:34:17.545708
03f34ab1 4.200 Kč 25.4.2023 10:31:53.222726
89d0807c 4.100 Kč 25.4.2023 10:30:02.420024
3fed745e 4.050 Kč 25.4.2023 10:29:19.066079
03f34ab1 4.000 Kč 25.4.2023 10:28:39.297607
3fed745e 3.650 Kč 25.4.2023 10:26:08.394854
bf6b9139 3.600 Kč 25.4.2023 10:25:58.906872
3fed745e 3.550 Kč 25.4.2023 10:25:49.329685
03f34ab1 3.500 Kč 25.4.2023 10:25:38.356013
3fed745e 3.100 Kč 25.4.2023 10:24:58.939753
03f34ab1 3.000 Kč 25.4.2023 10:24:44.081052
3fed745e 2.700 Kč 25.4.2023 10:23:58.440430
89d0807c 2.600 Kč 25.4.2023 10:23:37.959811
3fed745e 2.550 Kč 25.4.2023 10:23:25.619193
03f34ab1 2.500 Kč 25.4.2023 10:23:08.303536
3fed745e 2.300 Kč 25.4.2023 10:00:40.702368
bf6b9139 2.250 Kč 25.4.2023 10:00:16.629675

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 31824/14-279
Začátek dražby25.04.2023 10:00
Konec dražby25.04.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.250 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.750 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1431824279, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 4.5.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 20.4.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.