Podíl na objektu rodinné rekreace v obci Lenešice, okr. Louny

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX25548/22
Nejnižší podání 526.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 5

Nejvyšší podání

2d3315fa
566.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2d3315fa 566.667 Kč 17.5.2023 14:00:13.869805
421ab223 556.667 Kč 17.5.2023 13:59:55.023027
2d3315fa 546.667 Kč 17.5.2023 13:33:01.459694
60851ec0 536.667 Kč 17.5.2023 13:23:28.168925
2d3315fa 526.667 Kč 17.5.2023 13:08:53.433312

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX25548/22
Začátek dražby17.05.2023 13:00
Konec dražby17.05.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání526.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)790.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota140.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102554822
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je přízemní objekt rodinné rekreace ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Lenešice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Pivovarská 128, 439 23 Lenešice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 4076/23 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Lenešice, Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.  Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele cca přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V minulosti byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Na pozemku p.č. St. 112/3 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází objekt bez čp/če - garáž, která je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem ocenění tohoto Znaleckého posudku.

203EX25548/22, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Pivovarská ev. č. 128, Lenešice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.