Testovací dražba pro uživatele II.

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 222
Nejnižší podání 12.000.000 Kč
Minimální příhoz 15.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 11

Nejvyšší podání

9efab61e
12.168.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9efab61e 12.168.500 Kč 7.4.2023 14:52:42.932030
23ada9f8 12.153.000 Kč 6.4.2023 18:38:01.181762
c6cf728b 12.138.000 Kč 5.4.2023 17:54:30.520081
57c4e9eb 12.123.000 Kč 4.4.2023 15:03:39.493419
81a747cd 12.103.000 Kč 4.4.2023 9:33:33.444185
36600e12 12.088.000 Kč 3.4.2023 14:37:29.132445
9efab61e 12.073.000 Kč 2.4.2023 20:05:40.183894
c6cf728b 12.057.000 Kč 31.3.2023 18:02:33.457561
23ada9f8 12.036.000 Kč 31.3.2023 16:41:14.053139
9efab61e 12.016.000 Kč 31.3.2023 15:14:44.759159
23ada9f8 12.000.000 Kč 31.3.2023 15:00:11.170283

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražby222
Začátek dražby31.03.2023 15:00
Konec dražby07.04.2023 15:00

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Květa Chábová
mobil: 732 626 348
info@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání12.000.000 Kč
Cena předmětu dražby15.000.000 Kč
Minimální výše příhozu15.000 Kč
Dražební jistota100 Kč
Bankovní účet dražebníka1234567890
Variabilní symbol12345
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o testovací, tj. fiktivní dražbu pro nové uživatele, kteří by si rádi dražbu nebo aukci nejprve chtěli vyzkoušet nanečisto. Dražba nebo aukce bude vypisována vždy na 1 kalendářní týden a končit bude v pátek v 15:00. Účastnící mají tedy týden na to, aby se do dražby/aukce přihlásili a od jejího začátku zase týden, kdy mohou libovolně přihazovat. Pro účast na testovací dražbě/aukci stačí registrace v systému, není požadována žádná dražební/aukční jistota a účast na takovéto dražbě či aukci je zcela nezávazná.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Vinohradská 1597/174, Praha 3 - Vinohrady, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.